Beëdiging herbenoemde burgemeester van Zaanstad

Jan Hamming werd vandaag beëdigd als burgemeester van gemeente Zaanstad bij zijn herbenoeming voor een tweede termijn van 6 jaar.

Jan Hamming is donderdag 21 september beëdigd als burgemeester van gemeente Zaanstad bij zijn herbenoeming voor een tweede termijn van 6 jaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Hamming gaat in op 27 september 2023 en eindigt op 27 september 2029. Voor zijn benoeming in Zaanstad was hij van 2012 tot 2017 burgemeester van Heusden. Hamming begon zijn politieke carrière als gemeenteraadslid van Tilburg en was daar van 1999 tot 2012 wethouder.

Procedure 

Een procedure tot herbenoeming wordt 8 tot 9 maanden van tevoren gestart, nadat de burgemeester aan de commissaris van de Koning en de gemeenteraad heeft laten weten nog een termijn het burgemeestersambt te willen vervullen. Hierbij speelt de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad een belangrijke rol. Die doet een voordracht tot herbenoeming aan de raad. Vervolgens neemt de raad uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van de ambtstermijn een besluit over de aanbeveling tot herbenoeming. De commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling met zijn advies door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen. De inhoud van de aanbeveling, de overwegingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim.

Beëdiging herbenoemde burgemeester van Zaanstad