GS willen in gesprek over mogelijkheden locatie Balkweiterhoek

Op 11 september 2023 wordt in de Provinciale Statencommissie Ruimte het haalbaarheidsonderzoek naar tijdelijke woningen op de locatie Balkweiterhoek 76/76A besproken.

Ter voorbereiding op dit gesprek hebben Gedeputeerde Staten (GS) nagedacht over het eventuele vervolgtraject. Zij stellen voor dat gedeputeerde Jelle Beemsterboer in gesprek gaat met de gemeente Medemblik, inwoners en de Westfriese gemeenten om tot een oplossing met draagvlak te komen.

In gesprek met de regio

De haalbaarheidsstudie is nog geen stedenbouwkundig plan of definitief ontwerp. Uit dit onderzoek blijkt dat het op technisch, financieel en juridisch gebied haalbaar kan zijn om tijdelijke woningen te plaatsen op de locatie Balkweiterhoek. De studie laat wel zien dat de impact op het dorp Zwaagdijk-West groot is. Dit blijkt ook uit gesprekken met het dorp.

GS zien een dieper gesprek met de gemeente Medemblik, inwoners en de Westfriese gemeenten als een logische vervolgstap. De regio is zelf aan het onderzoeken hoe ze nieuwe locaties in beeld kunnen brengen om aan hun taakstelling op het gebied van huisvesting statushouders te voldoen. Het kan voor de regio interessant zijn om de locatie Balkweiterhoek in deze brede zoektocht mee te nemen.

GS willen in gesprek over mogelijkheden locatie Balkweiterhoek

Zwaagdijk-West

Om een bijdrage te leveren in de asiel- en wooncrisis heeft de provincie onderzocht of provinciaal onroerend goed ingezet kan worden voor het huisvesten van statushouders en andere spoedzoekers. De locatie Balkweiterhoek 76/76A in Zwaagdijk-West kwam hierbij naar voren als mogelijk kansrijke locatie. De provincie onderzoekt nu of deze locatie met draagvlak kan worden ontwikkeld.