Groen ommetje en bloemrijke paden op Schiphol-Rijk

Het eerste groene lunchrondje van Schiphol is een feit.

Medewerkers van het Business Park Oude Meer kunnen tussen de middag een flinke wandeling maken over bloemrijke paden, langs waterpartijen en bomenrijen. Gedeputeerde Esther Rommel en wethouder Marja Ruigrok (Haarlemmermeer) hebben het rondje officieel geopend. 

Lunchrondje: dé remedie tegen de middagdip 

Stichting Parkmanagement Schipholregio heeft in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en provincie Noord-Holland het lunchrondje en de bloemrijke paden ontwikkeld. Samen met hovenier Boogaard is er maatwerk geleverd en zijn er voor de biodiversiteit bijen- en vlindervriendelijke kruiden- en bloemenmengsels geplant. “Tussen de middag even 20 minuten rondlopen tussen het groen draagt bij aan werkplezier, vitaliteit en de productiviteit. Vergroening maakt het vestigingsklimaat op het businesspark een stuk aantrekkelijker”, aldus parkmanager Dorita Megens.

Groen ommetje en bloemrijke paden op Schiphol-RijkMarja Ruigrok en Esther Rommel 

Gedeputeerde Esther Rommel: “Meer groen is heel prettig voor de medewerkers, maar is ook essentieel voor het verbeteren van de biodiversiteit. Minder steen en meer natuur verminderen hitteproblemen en zijn goed voor waterberging.” 

Prijsvraag

De provincie heeft een subsidieregeling voor het verbeteren en verduurzamen van bedrijventerreinen. Het lunchrondje komt voort uit een prijsvraag die in 2017 was gekoppeld aan de regeling. 

Esther Rommel: ”Hoveniersbedrijf Eijkelboom heeft voor het vergroeningsplan op bedrijventerrein Oude Meer destijds de 2e prijs gewonnen die bestond uit een kleine financiële bijdrage voor het realiseren van meer groen. De parkmanagementorganisatie en hovenier hebben het plan nog verder uitgewerkt en er een veel groter project van gemaakt. Ik hoop dat er op meer bedrijventerreinen soortgelijke initiatieven gerealiseerd worden.”