Unieke natuurverbinding tussen ’t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug

De Groene Schakel is open. Met de voltooiing van De Groene Schakel is een unieke natuurverbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en ’t Gooi aangelegd.

De afgelopen jaren bundelden de provincie Noord-Holland, stichting Goois Natuurreservaat, en gemeenten Hilversum en Laren de krachten voor de herinrichting van de natuurgebieden Anna's Hoeve en Monnikenberg. De feestelijke opening van De Groene Schakel vindt plaats op woensdag 20 september met een ochtendbijeenkomst voor bestuurlijke partners en een publieksmiddag met rondleidingen, informatietafels en activiteiten voor kinderen.

Metamorfose

Het gebied aan weerszijden van de spoorlijn Hilversum-Amersfoort heeft een metamorfose ondergaan, met nieuwe natuur en nieuwe recreatiemogelijkheden. Er zijn poelen, ecologische oevers, vlonderpaden en een recreatief fietspad aangelegd. Ook is de Berg van Anna’s Hoeve voorzien van trappen en bovenop ligt nu een schitterend uitzichtpunt. Grondwallen schermen de natuurgebieden af van licht en geluid. Voor de aanleg van onder meer deze wallen, is ongeveer 6 hectare bomen gekapt. Ongeveer evenveel bomen komen hiervoor terug, samen met een flink aantal struiken. 

Unieke natuurverbinding tussen ’t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug

Complexe opgave

De Groene Schakel verbindt daarnaast de grote leefgebieden van dieren in de provincie Utrecht en Noord-Holland met elkaar. De combinatie van de faunatunnel (eind 2018 geopend) onder de A27 én de natuurbrug Anna’s Hoeve (april 2022 geopend) zorgt ervoor dat deze belangrijke natuurverbinding tussen Utrecht en het Gooi een feit is. Een bijzondere samenwerking tussen provincie Noord-Holland, Goois Natuurreservaat, de gemeenten Hilversum en Laren, Rijkswaterstaat en ProRail leidde tot de aanleg van deze natuurverbindingen. Op een klein stukje grond kwamen hier rijksweg, spoorbaan, HOV-busbaan en lokale ontsluitingsweg bij elkaar. 

Gedeputeerde Rosan Kocken (Natuur en Landschap): “De Groene Schakel verbindt de natuurgebieden in het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug waardoor een groot, divers en aaneengesloten natuurgebied ontstaat. Hierdoor nemen de overlevingskansen voor plant- en diersoorten toe en ontstaat een duurzaam ecosysteem. Voor deze ‘groene zone’ zijn eerder een faunatunnel onder de A27 en een natuurbrug over het spoor aangelegd, waar dieren zoals vossen, reeën en hermelijnen veel gebruik van maken, zo blijkt uit onderzoek. De nieuwe inrichting van Anna’s Hoeve en Monnikenberg maakt de Groene Schakel nu compleet.”

Feestelijke opening

De feestelijke opening van De Groene Schakel vindt plaats op woensdag 20 september 2023. Het programma omvat onder andere een rondleiding onder begeleiding van het Goois Natuurreservaat en diverse activiteiten voor kinderen. Meer informatie: www.voltooiinggroeneschakel.nl.

De Groene Schakel

Het project De Groene Schakel is een initiatief van provincie Noord-Holland, stichting Goois Natuurreservaat, de gemeenten Hilversum en Laren, ProRail en Rijkswaterstaat. Met de realisatie van het 3e en laatste deelproject Voltooiing Groene Schakel is een groot, divers en aaneengesloten natuurgebied ontstaan waardoor het leefgebied van plant- en diersoorten is verbeterd. Meer informatie: www.voltooiinggroeneschakel.nl.