Vernieuwde provinciale weg N243 officieel geopend

De vernieuwde N243 tussen Alkmaar en Koggenland is op 29 september 2023 officieel geopend. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een nieuwe inrichting van de Schermerhornerweg, Middenweg en Noordervaart (N243). Met de aanpassingen is de weg veiliger gemaakt, heeft deze een meer ‘groene’ uitstraling gekregen en kan de weg weer jaren mee.

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid Jeroen Olthof: “Al in 2004 zijn de eerste plannen voor de N243 gemaakt. Met omwonenden en bedrijven is gesproken over hoe de weg veiliger kon worden. Dat maakte de plannen beter. Ik ben trots op het eindresultaat van de weg: veiliger en met ruimte voor innovatie en een eerbetoon aan de prachtige omgeving. De weg is lang dicht geweest en de werkzaamheden zorgden voor overlast. Ik wil iedereen bedanken voor hun geduld. Het is fijn dat de weg weer open is.”

Onderhoud en reconstructie N243

Op de rijbaan en fietspaden van de N243 ligt nieuw asfalt. En de kruisingen met de Zuidervaart, Oterlekerweg, Rustenburgerweg, Molendijk, Westdijk en Kathoek zijn vervangen door rotondes. De in- en uitritten bij de circa 100 percelen langs de weg kregen een ander soort verharding voor een meer 'groene' uitstraling. Langs de weg zijn ook nieuwe bomen geplant. Bij de Middenweg (N243) is daarmee beoogd de weg beter te laten passen in de droogmakerij Beemster (Unesco).

Daarnaast zijn op verschillende bruggen langs de weg teksten op de leuningen geplaatst als eerbetoon aan de Beemster en Schermer. En over de Beemsterringvaart, Vrouwensloot en Jispersloot langs de Schermerhornerweg (N243) zijn fietsbruggen geplaatst om de weg voor fietsers veiliger te maken. Deze zijn gemaakt met een 3D-betonprinter. Dankzij deze innovatieve techniek waren minder materiaal en minder stappen op de bouwplaats nodig. Daardoor was er minder uitstoot van CO2. 

Van de werkzaamheden zijn verschillende video’s en foto’s gemaakt. 

Opening 29 september 

Tijdens de officiële opening begroef gedeputeerde Jeroen Olthof langs de weg een ‘tijdcapsule’ met onder meer bouwtekeningen van de N243 en een brief aan de toekomst. Daarnaast werd de tekst ‘Wiekenkruis achtkant molendriegang bovenkruier’ onthuld op de brugleuning over de Schermerringvaart bij de Molendijk. Schrijver Willem Messchaert vertelde de aanwezigen over de opdoemende molens in de Schermer als inspiratie voor deze tekst. De aanwezigen kregen dit informatieblad (pdf, 1,9 MB) over het ontwerp en productie van de brugleuningen en de inspiratie van Willem Messchaert voor alle teksten. 

De tekst op de brugleuning wordt onthuld

In de Museummolen langs de Noordervaart (N243) waren verschillende festiviteiten en activiteiten voor de aanwezige bewoners, ondernemers en de bestuurders en medewerkers van de gemeenten Alkmaar, Purmerend en Koggenland en de aannemers. 

Meer informatie

De komende periode worden nog enkele restwerkzaamheden uitgevoerd langs de Noordervaart (N243). En in het najaar worden nog bomen en struiken geplant. Weggebruikers en omwonenden met vragen over de werkzaamheden kunnen terecht bij het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per e-mail via infoN243@noord-holland.nl.

De tijdcapsule wordt begraven naast de brugGedeputeerde Jeroen Olthof bij de tijdscapsule