Ontheffing voor bouw 11 woningen in Kwadijk

De provincie Noord-Holland verleent ontheffing voor de bouw van 11 woningen op het perceel Kwadijk 16 in Kwadijk (gemeente Edam-Volendam).

Op het perceel is nu een loon- en grondverzet bedrijf voor infrastructurele projecten gevestigd. Er is sprake van verrommeling en stof-overlast door zware voertuigen. Ook het af- en aanrijden van vrachtauto’s zorgt voor problemen met de leefbaarheid in het dorpslint. Op de locatie komen straks 11 woningen en het bedrijf wordt naar een andere passende locatie verplaatst. Het woon- en leefklimaat op de locatie zal flink verbeteren. Dit is voor de provincie een belangrijk aspect bij het verlenen van de ontheffing. 

Man aan het werk op bouwsteiger

De locatie bevindt zich in het landelijk gebied van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), in een Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) én in Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarden. De kernkwaliteiten van het Bijzonder Provinciaal Landschap en de kernkwaliteiten van de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarden worden door de woningbouw niet aangetast. Toch was er een ontheffing nodig, omdat het in het MRA landelijk gebied kleinschalige woningbouwprojecten nu niet zijn toegestaan. 

Esther Rommel, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling: “Mooi dat deze locatie opnieuw wordt ingericht. Er is ruimte voor groen en parkeerplaatsen. De provincie is ook blij met het behoud van de karakteristieke stolp van het hoofdgebouw en met de plaatsing van woningen met een streekeigen karakter. Al deze aspecten zijn van belang voor het verlenen van de ontheffing.” 

Probleemlocaties                                                                                                                  

Perceel Kwadijk 16 te Edam-Volendam was al langer in beeld als ‘probleemlocatie in een dorpslint’, waarvoor een ontheffingsverzoek ingediend kan worden. De locatie in de gemeente Edam-Volendam staat op de lijst met zogenaamde probleemlocaties. Op 2 november 2021 wezen Gedeputeerde Staten 22 locaties (pdf, 97 kB) aan waar onder voorwaarden woningbouw in zogenaamde ‘lintbebouwing’ kan plaatsvinden. De voorwaarden zien erop toe dat de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit ter plaatse aantoonbaar flink verbetert en dat het landelijk gebied geen geweld wordt aangedaan. De provincie overlegt met de gemeenten waar de 22 locaties liggen, om samen knelpunten én oplossingen in kaart te brengen. Zo kan er toch op een verantwoorde manier woningen worden gebouwd die passen in het groen.