Permanente oplossing Zweefvliegclub Noordkop

De provincie Noord-Holland heeft een ontwerp luchthavenregeling vastgesteld voor het vliegveld van Zweefvliegclub Noordkop (ZCNK) in Wieringen. Met de luchthavenregeling wordt permanent geregeld dat de vereniging alle activiteiten, waaronder sleepstarts, uit kan voeren. De ontwerp luchthavenregeling wordt gepubliceerd in het provinciaal blad en ligt vanaf begin mei 6 weken ter inzage.

De zweefclub werd in 2015 verplaatst van de Wieringermeer naar een stiltegebied in Polder Waard-Nieuwland bij Wieringen. Dit gebeurde vanwege de herinrichting van het windpark Wieringermeer waar de zweefvliegclub eerst gevestigd was. Door de verplaatsing kwam het zweefvliegveld in het stiltegebied Polder Waard-Nieuwland te liggen. 

Om ervoor te zorgen dat ZCNK het vliegveld op dezelfde manier kan gebruiken als voor de verhuizing, zoals in 2015 afgesproken met Gedeputeerde Staten, is er een tijdelijke ontheffing afgegeven. Met de ontheffing is het voor ZCNK mogelijk om – naast lierstarts – ook sleepstarts uit te voeren op de zweefluchthaven. De nieuwe luchthavenregeling maakt de activiteiten van ZCNK straks permanent mogelijk. De luchthavenregeling ligt na publicatie begin mei voor een periode van 6 weken als ontwerp ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun mening op het ontwerp geven door een zienswijze in te dienen. Nadat alle zienswijzen zijn bekeken, verwerkt of beantwoord, neemt Gedeputeerde Staten een definitief besluit over de luchthavenregeling.

Aanpassing werkingsgebied stiltegebied Polder Waard-Nieuwland

Naast de luchthavenregeling moet ook het werkingsgebied van het stiltegebied Polder Waard-Nieuwland worden aangepast. Dat gebeurt bij de eerstvolgende wijziging van de Omgevingsverordening NH2022.
 stiltegebied
Het rode gebied maakt door de wijziging geen onderdeel meer uit van het stiltegebied. Hierdoor is er geen aparte ontheffing meer nodig voor het stiltegebied en kan de Luchthavenregeling voor het zweefvliegveld, na de ter inzagelegging, officieel ingaan. 

Lier- en sleepstarts

Het verschil tussen een lier- en een sleepstart zit in de gebruikte methode om het zweefvliegtuig een startsnelheid en –hoogte te geven. Bij een lierstart trekt een kabel, die met grote snelheid op een trommel wordt gerold, het zweefvliegtuig over de startbaan, waardoor dit gaat vliegen. Bij een sleepstart neemt een sleepvliegtuig het zweefvliegtuig aan een kabel mee omhoog. Op de juiste hoogte en met de juiste snelheid wordt de kabel vervolgens afgekoppeld.