Procedure herbenoeming commissaris van de Koning gestart

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hugo de Jonge heeft akkoord gegeven op het starten van de procedure herbenoeming commissaris van de Koning voor Noord-Holland.

Arthur van Dijk

Arthur van Dijk, de huidige commissaris van de Koning voor Noord-Holland werd in 2019 door de Koning benoemd. Van Dijk heeft eerder dit jaar bij de minister te kennen gegeven graag voor een tweede termijn als commissaris van de Koning in aanmerking te komen. Na een 1e termijn kan een commissaris voor een tweede termijn, voor nog eens 6 jaar worden herbenoemd.

Minister Hugo de Jonge heeft Provinciale Staten Noord-Holland per brief aangegeven dat de procedure voor herbenoeming gestart wordt. Dit gebeurt 8 maanden voor het einde van de ambtstermijn van de commissaris. De ambtstermijn loopt tot 1 januari 2025. Provinciale Staten stellen op 13 mei een vertrouwenscommissie in voor de herbenoeming. 

Informatie over de procedure is te vinden op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties