Zaanbrug officieel geopend

Op 13 april 2024 is de Zaanbrug tussen Wormerveer en Wormer officieel geopend.

Tijdens de officiële opening op 13 april 2024 verrichtten gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland, wethouder Gerard Slegers van de gemeente Zaanstad, wethouder Rolf van Wanrooij van de gemeente Wormerland en directeur Gerrold Steenbergen van Reimert Bouw en Infrastructuur samen de openingshandeling. Het aanwezige publiek zag hoe zij via een toneelstuk werden gevraagd ‘tol’ te betalen. Daardoor werd het mogelijk om de wandeling over de nieuwe Zaanbrug voort te zetten.

Rondom de opening waren er verschillende activiteiten en feestelijkheden georganiseerd, waaronder exposities met film en muziek in de Stoomhal in Wormer en de Vermaning in Wormerveer. 

Zaanbrug officieel geopend met toneelstuk waarbij bestuurders tol moeten betalen

Vervanging brug

Met de opening is de voormalige Zaanbrug vervangen door een nieuwe ophaalbrug. De nieuwe brug biedt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Ook is de doorvaart voor de schepen op de Zaan verbeterd. 

De voormalige Zaanbrug was nodig aan vervanging toe. Met de afronding van de werkzaamheden aan de Zaanbrug voldoet de brug weer aan de eisen van deze tijd. De brug heeft een bredere en hogere doorvaart dan voorheen, waardoor schepen makkelijker de brug kunnen passeren. Ook hoeft de nieuwe Zaanbrug minder vaak en minder lang open, waardoor het wegverkeer minder hinder ondervindt. De nieuwe brug heeft bovendien bredere fiets- en voetpaden wat de veiligheid ten goede komt. 

Vaart in de Zaan!

Het vernieuwen van de Zaanbrug is onderdeel van het provinciaal programma ‘Vaart in de Zaan!’. Met dit programma wil de provincie Noord-Holland de vaarbaarheid van de Zaan verbeteren, zodat bedrijven het vervoer over water blijvend kunnen benutten en uitbreiden. Naast het vernieuwen van verschillende bruggen en sluizen in de Zaan, zijn binnen dit programma ook de bedieningstijden van bruggen verruimd en is een systeem van centrale afstandsbediening geïnstalleerd.  

De vernieuwing van de Zaanbrug is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De werkzaamheden zijn door de aannemerscombinatie Reimert Bouw en Infrastructuur, Gebr. Beentjes en HSM Steel Structures uitgevoerd. Van de werkzaamheden is een timelapse gemaakt waarop de uitgevoerde werkzaamheden van de afgelopen jaren in 2 minuten te zien zijn.