Agrariërs en provincie praten over handreiking LTO en biologische sector

Afgevaardigden van de landbouwsector en bestuurders van de provincie spraken elkaar op 7 februari. Onderwerpen waren onder andere de biologische sector in Noord-Holland en de voortgang van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).

Gedeputeerden Jelle Beemsterboer (Landbouw en coördinator PPLG) en Rosan Kocken (Natuur en Water) spraken met vertegenwoordigers van LTO Noord, Boeren in Actie Noord-Holland, BioNH, agrarische natuurverenigingen en KAVB Bloembollenteelt. LTO agendeerde een handreiking. Zij benoemen daarin uitgangspunten die voor de landbouw belangrijk zijn voor een succesvolle bijdrage in de gebiedsprocessen. Beemsterboer gaf aan dat de provincie verder in gesprek gaat met LTO over eventuele toepassing van hun uitgangspunten. 

Verder gaf BioNH een korte presentatie over biologisch boeren in Noord-Holland. Zij vinden dat deze sector voorlopers van verduurzaming zijn, maar weinig voordelen daarvan kennen. Met name het verdienmodel op de lange termijn staat onder druk. Beemsterboer beaamde dat punt en vertelde dat de provincie bezig is met marktontwikkeling van de biologische producten.

Agrariërs en provincie praten over handreiking LTO en biologische sector