Alle buitenzwemlocaties 2024 nu bekend

Voor het zwemseizoen 2024 heeft de provincie 151 locaties in buitenzwemwater aangewezen.

Bij aanwijzing wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld de kwaliteit van het water en de veiligheid. Daarom kunnen er ieder jaar nieuwe officiële locaties bijkomen of afvallen. Inwoners en overige belanghebbenden kunnen nog reageren op de voorgestelde locaties.

Jaarlijks, voordat het zwemseizoen begint, wijst de provincie Noord-Holland zwemlocaties aan voor zwemmen in oppervlaktewater. Onder oppervlaktewater vallen onder andere de zee, plassen en meren. Het aanwijzen van zwemlocaties is een wettelijke verplichting. Bij het aanwijzen van deze locaties is rekening gehouden met de aantallen zwemmers, waterkwaliteit, bereikbaarheid en veiligheid van de locaties. In vergelijking met 2023 zijn de locaties hetzelfde gebleven. 

Reageren op ontwerpbesluit zwemlocaties

Inwoners en overige belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerpbesluit (pdf, 523 kB). Van 6 februari tot en met 18 maart 2024 kunnen zij schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Schriftelijk of mondeling reageren

Een schriftelijke zienswijze zendt u, onder vermelding van nummer 2103969/2103972, aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem of naar het e-mailadres info.div@noord-holland.nl.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via telefoonnummer 023-5144440, waarbij u vermeldt dat u een mondelinge zienswijze wil indienen ten aanzien van het ontwerpbesluit ‘Besluit aanwijzen zwemlocaties 2024’.

Lijst met zwemlocaties 2024

De 151 zwemlocaties 2024 vindt u in het ontwerpbesluit (pdf, 523 kB). Informatie over de afzonderlijke locaties is te vinden op www.zwemwater.nl

Kinderen spelen bij en in het water