Boeren trekken naar provinciehuis Haarlem tegen 'koude sanering'

Zo’n 150 boeren kwamen rond half 12 met hun trekkers aan bij het provinciehuis in Haarlem. Daar boden zij een pamflet aan het provinciebestuur aan met de titel ‘Stop de koude sanering in de agrarische sector’.

Pamflet

Diverse sprekers lichtten hun zorgen over het landbouwbeleid toe. Zij erkenden dat de provincie niet aan alle punten iets kan doen omdat het landelijke of Europese wetgeving betreft. Maar er werd gevraagd of de provincie de zorgen kan delen in Den Haag en Brussel. Aansluitend werd het pamflet overhandigd aan gedeputeerden Jelle Beemsterboer (Landbouw en visserij, Stikstofbanken, PPLG en Wonen) en Rosan Kocken (Natuur en landschap, Klimaat en energie, Water en bodem). 

Boeren trekken naar provinciehuis Haarlem tegen 'koude sanering'

Begrip voor frustratie

Kocken erkende dat zij en Beemsterboer vanuit hun portefeuille en partijachtergrond anders kijken naar de problematiek. Maar ze benadrukte er wel degelijk samen te staan. Ze begreep de zorgen van de boeren: “Ik begrijp erg goed dat de onzekerheid waar boeren nu voor staan, veel frustratie oplevert. Tegelijkertijd begrijp ik dat de natuur ook dingen van ons vraagt. Daar een goede balans in vinden is een ingewikkelde puzzel, waar we samen met jullie aan willen werken.”

Boeren 3

Beemsterboer gaf een compliment aan de boeren: “Ik vind het erg indrukwekkend dat jullie in grote getalen aanwezig zijn, en dat het zo goed verloopt. Tegelijk begrijp ik ook de frustratie, en we nemen jullie zorgen absoluut mee in de komende overleggen. Helaas gaat politiek, ook voor mij, vaak traag. Maar ik denk dat jullie hier op een goede manier je zorgen hebben geuit.”

Publieksvriendelijke actie

De boeren hadden afspraken gemaakt met politie en gemeenten rondom de veiligheid tijdens hun protest en om te zorgen dat het publiek zo min mogelijk last ondervond. Ze hadden toestemming om de A22 en de Velsertunnel te gebruiken. De boeren verzamelden met hun trekkers bij de Beverwijkse Bazaar en werden om half 12 ontvangen in het provinciehuis. Ze kondigden van tevoren aan dat het ging om een publieksvriendelijke actie en hielden woord. Zowel in het provinciehuis als op de weg leverde de actie van LTO Noord, Boeren in Actie, Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond geen problemen op.

Boeren 2