HOV-werkzaamheden Blaricum naar volgende fase

De werkzaamheden voor de snelle HOV-bus aan de Stroomzijde en Floris V Dreef in Blaricum zijn in volle gang.

De damwand langs de watergang is geplaatst en het kruispunt Stroomzijde-/Floris V Dreef is bijna klaar. Vanaf 4 maart is de Blaricummermeent vanaf de Stichtseweg weer bereikbaar. Tot eind mei wordt gewerkt aan het kruispunt Stichtseweg/Deltazijde/Floris V Dreef. Alle werkzaamheden zijn naar verwachting in juli klaar.

HOV-werkzaamheden Blaricum naar volgende fase

Wethouder Anne-Marie Kennis: ¨De werkzaamheden vorderen gestaag, al is er vertraging ontstaan door het slechte weer van de afgelopen maanden. Gelukkig heeft dat geen gevolgen voor de einddatum waarop de werkzaamheden klaar moeten zijn. Hoewel de volgende fase ervoor zorgt dat de Blaricummermeent weer beter bereikbaar is, betekent het voor de bewoners van de Blaricummermeent die naar de A27 willen, dat zij toch nog enige tijd om moeten rijden via Huizen. Overlast door sluipverkeer zal in elk geval minder zijn.¨

Wat gaat er gebeuren?

Het kruispunt Stichtseweg/Deltazijde/Floris V Dreef wordt aangepast zodat het verkeer, inclusief de bus, veilig kan rijden. De parkeerplaats bij tennisvereniging De Bijvanck wordt groter gemaakt en krijgt een nieuwe inrit. Om overlast voor het verkeer van de Stichtseweg richting de Deltazijde en de Floris V Dreef zoveel mogelijk te beperken, komen er tijdelijke verkeerslichten. Deze verkeerslichten, die voor veiligheid en doorstroming zorgen, verdwijnen weer als het kruispunt klaar is.

Wat betekent dit voor bewoners en weggebruikers?

Goed om te weten is dat het verkeer vanaf de Stichtseweg vanaf 4 maart weer richting de Blaricummermeent kan rijden. Bewoners van de Blaricummermeent die richting de A27 willen, moeten nog steeds via Huizen rijden. De extra reistijd is dan ongeveer 7 minuten.

HOV in ´t Gooi

HOV ’t Gooi staat voor een onmisbare schakel in het OV-netwerk richting Amsterdam, Schiphol en Almere: de aanleg van een hoogwaardig en toekomstbestendig netwerk. Hierbij is er naast betere bereikbaarheid bovendien volle aandacht voor verbetering van leefklimaat, natuurwaarden en verkeersveiligheid.