Afspraken over samenwerking aan duurzame binnenduinrand

"We vinden het belangrijk dat de binnenduinrand een mooie plek blijft om te wonen, werken en recreëren. We moeten samenwerken aan een duurzame balans tussen mens en natuur." Dat schrijven provincie, gemeenten, het waterschap, landbouworganisatie LTO-Noord, drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties in de startnotitie ‘Samenwerken aan een duurzame binnenduinrand’.

In de startnotitie staat hoe ze de komende tijd willen samenwerken en hoe zij de inwoners daarbij zullen betrekken. 

Gebiedsproces

In de provincie lopen meerdere gebiedsprocessen. In Zuid-Kennemerland werken eerdergenoemde partijen samen aan verschillende opgaven. In de duinen gaat het niet goed met de natuur, stelt klimaatverandering nieuwe eisen aan de waterhuishouding en neemt het aantal recreanten toe. Het Rijk en de Europese Unie verplichten de provincie Noord-Holland om bepaalde (natuur)waarden te verbeteren. De provincie spreekt met partijen in het gebied over het nemen van maatregelen om een duurzame toekomst te garanderen voor de natuur, maar tegelijk ook een duurzame toekomst te behouden voor de ondernemers en bewoners in het gebied. In de startnotitie (pdf download, 3,14 MB) hebben bestuurders beschreven hoe ze de komende tijd willen samenwerken.

Diverse onderzoeken  

Binnen het gebiedsproces wordt ook onderzoek gedaan, zodat vervolgstappen en besluiten zorgvuldig kunnen worden genomen. Op dit moment loopt een groot onderzoek om het complexe watersysteem goed in beeld te brengen. 

Daarnaast start voor de zomer van 2024 een inventarisatie naar de opgaven en wensen voor een toekomstbestendige binnenduinrand. De samenwerkende partijen organiseren bijeenkomsten om organisaties en inwoners in de binnenduinrand de gelegenheid te geven wensen en ideeën aan te dragen. 

Afspraken binnenduinrand

Andere opgaven in het landelijk gebied  

De opgaven voor de binnenduinrand zijn onderdeel van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De provincie heeft op verzoek van het Rijk een startversie van het PPLG opgesteld. Hierin staan de doelen voor het mooi, leefbaar en gezond houden van het landelijk gebied. De startversie van het PPLG heet ‘Buitengewoon Noord-Holland’

Informatie en contact

Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in de binnenduinrand kan zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, die eens per kwartaal verschijnt.

Heeft u vragen over het gebiedsproces en/of de startnotitie? Mail dan naar: zkl-am.pplg@noord-holland.nl.