Procedure nieuwe burgemeester Drechterland afgebroken

De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van Drechterland wordt stopgezet.

Na overleg met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Drechterland is gebleken dat het aantal sollicitanten te beperkt is om met de procedure door te gaan. Om tot een goede voordracht te komen die leidt tot een optimale burgemeesterskeuze heeft de vertrouwenscommissie meer benoembare kandidaten nodig. 
 
Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, informeert minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het stopzetten van de procedure. 
 
De raad van Drechterland stelt op een later moment opnieuw de profielschets vast. Hiermee wordt een nieuwe procedure gestart om tot een kroonbenoemde burgemeester te komen. Commissaris van de Koning Van Dijk heeft waarnemend burgemeester Pieter Dijkman gevraagd langer aan te blijven.