Subsidieregeling kleinschalige circulaire activiteiten weer open

De provincie biedt opnieuw subsidie aan kleinschalige activiteiten die inwoners van Noord-Holland laten zien wat het belang is van een circulaire samenleving en hoe zij daar zelf aan kunnen bijdragen.

De regeling is nu open en aanvragen kunnen tot 31 oktober 2024 worden ingediend.

De regeling bestaat sinds 2020 en is in het leven geroepen omdat de provincie regelmatig verzoeken voor financiering kreeg van kleine initiatieven. Inmiddels hebben maar liefst 19 partijen subsidie ontvangen. Zo ontving de kledingketting van Stichting CollAction subsidie wat zij inzetten om mensen te stimuleren gebruikte kleding een 2e leven te geven. De Stichting Huis te Manpad heeft met de aangevraagde subsidie een film gemaakt over de waarde van hout als hernieuwbaar product. LiberTerra gebruikte de subsidie voor het organiseren van workshops speciaal voor kinderen over voeding en circulair bouwen.

In 2024 is er wederom € 25.000 beschikbaar. Alleen stichtingen, verengingen en onderwijsinstellingen komen in aanmerking. Het aangevraagde bedrag mag niet meer zijn dan 80% van de totale kosten met een maximum van € 5.000 per initiatief. Meer informatie over de subsidie is te vinden op het subsidieloket van de provincie Noord-Holland.

videostill subsidie circulaire economie
Bekijk de video over de Subsidieregeling kleinschalige activiteiten circulaire economie (YouTube)