Wijziging bediening Burgemeester Visserbrug Den Helder

Vanaf 22 maart 2024 wordt de Burgemeester Visserbrug vanuit de bediencentrale van de provincie Noord-Holland in Heerhugowaard bediend.

Hierdoor is opnieuw naar de bedientijden gekeken. Op 7 februari 2024 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland de gewijzigde bedieningstijden van de Burgemeester Visserbrug in Den Helder vastgesteld.   

Bediening vanaf bediencentrale Heerhugowaard

Tot op heden werd de Burgemeester Visserbrug 24 uur per dag 7 dagen per week bediend vanaf de Koopvaarderschutsluis in Den Helder. Nu de brug vanaf april 2024 op de bediencentrale van de provincie Noord-Holland in Heerhugowaard is aangesloten, moest opnieuw nagedacht worden over de bediening in de nacht. De bediencentrale in Heerhugowaard is namelijk in de nacht (nog) niet standaard bemenst. Echter, bij de Burgemeester Visserbrug kan bediening in de nacht wel gewenst zijn want het getij van de Waddenzee is van invloed op het passagemoment van de scheepvaart. Zo kunnen schepen op elk gewenst tijdstip met de stroom mee varen om tijd, brandstof en geld te besparen.

24/7 bediening op afroep

De brugbediening van de Burgemeester Visserbrug wordt tijdens de standaard openingstijden van de bediencentrale in Heerhugowaard bediend en daarnaast buiten die openingstijden 24 uur per dag 7 dagen per week op afroep mogelijk gemaakt. Het precieze bedienschema is te vinden in het Besluit van Gedeputeerde Staten in het Provinciaal Blad (15 februari 2024):

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 7 februari 2024

Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na de publicatiedatum schriftelijk bezwaar maken. Meer informatie over bezwaar maken is te vinden via de link hierboven naar het Provinciaal blad.