10 jaar Techport: succesvol samenwerken in de IJmond

Tijd voor een feestje, want Techport bestaat 10 jaar! Tijdens het jubileumevenement op 10 januari in IJmuiden keek de organisatie met partners en andere geïnteresseerden terug op het ontstaan van de vele samenwerkingen en werden de ambities benoemd.

Binnen Manifest Werken en ontwikkelen 2030 Noord-Holland (pdf, 8,6 MB) heeft Techport een prominente plaats. Techport is een van de 12 publiek-private samenwerkingen in Noord-Holland die zich inzet voor meer technisch personeel in de energietransitie, circulaire economie en digitalisering. Met een professioneel programmabureau is de afgelopen 10 jaar gewerkt aan 4 pijlers: kiezen, leren, werken en innoveren. Een aanpak die andere publiek-private samenwerkingen  inmiddels als voorbeeld nemen. Na 10 jaar is binnen Techport een volwassen netwerk ontstaan dat impact heeft op een veerkrachtige arbeidsmarkt.

Met 70 bedrijven en 23 scholen, ondersteund door verschillende overheden, werkt Techport aan techniekpromotie in het onderwijs en stimuleert het zij-instroom. Ook behoort het versnellen van technologische innovatie en regionaal opleidingsaanbod voor de banen van toekomst tot de aandachtspunten van deze publiek-private samenwerking, die als focusgebied de IJmond-regio heeft.

Verduurzaming van samenwerkingen en Techport-organisatie

Om de toekomst van de Techport-organisatie te verzekeren, is een nieuw partnerschapmodel geïntroduceerd: Techport Plus. Aangesloten bedrijven kunnen vanaf nu ook een financiële bijdrage leveren om de ambities van deze campus te realiseren. Het eerste Techport Plus-bedrijf, ingenieursbureau Intures, werd tijdens het evenement in het zonnetje gezet en ontving uit handen van Techport-relatiemanager Theo Koster het Techport Plus-certificaat. 

Ronald Schavemaker, mede-oprichter en technisch directeur: “Ondernemers moeten nog veel meer samenwerken op kennisdeling, innovatie en opleiden van technisch personeel. De energietransitie zorgt de komende jaren voor enorme uitdagingen en Techport kan hierin een grote rol spelen. Door daar ook een klein stukje financieel aan bij te dragen, kunnen we met elkaar dit verbindende netwerk verduurzamen en versterken.“

Jubileumverhalen

Vanwege het jubileum verschijnt er een serie verhalen over Techport-activiteiten. Lees op de website van Techport het verslag van het jubileumevenement van 10 januari 2024

10 jaar Techport: succesvol samenwerken in de IJmond