Grondonderzoek geeft inzicht in grondsamenstelling en aanwezigheid van kwelwater

Begin januari zijn op 64 locaties in het zuidelijk deel van de Horstermeerpolder grondboringen en slibdiktemetingen uitgevoerd.

Over het algemeen kenmerkt dit gebied zich door een dunne klei- en veenlaag van 1 tot 2 meter bovenop zand. Het doel van het veldwerk was om te onderzoeken hoe groot de weerstand van de (sloot)bodems is. Aan de hand hiervan kan worden ingeschat waar kwelwater aan de oppervlakte komt. Kwelwater is grondwater dat onder druk omhoog komt in percelen of sloten. Door kwelwater vast te houden ontstaan natte omstandigheden die belangrijk zijn voor de leefomgeving van dieren en (water)planten.

Uitvoering van grondonderzoek met behulp van een handboor
Uitvoering van grondonderzoek met behulp van een handboor

Het team ging met een handboor en een slibbaken het veld in. Handmatig werden tot ongeveer 2 meter diep boringen gezet op het land. De grondboringen geven inzicht in de samenstelling van de grond. Ze laten zien uit welke verschillende lagen de grond is opgebouwd. Daarnaast is in de sloten de dikte van het slib en de hoogte van de slootbodem gemeten.

De 64 locaties waar de boringen zijn verricht.
De 64 locaties waar de boringen zijn verricht.

Het veldonderzoek werd gedaan in opdracht van de provincie. De resultaten zijn relevant voor het gebiedsproces dat plaatsvindt in Horstermeerpolder Zuid. In dit gebied worden plannen gemaakt om de bestaande natuur te verbeteren en nieuwe natuur te ontwikkelen. De opgedane kennis uit het grondonderzoek wordt gebruikt om het grondwatermodel te verbeteren. Met behulp van dit model kunnen kansrijke plekken voor herinrichting van de natuur worden voorgesteld.

Lees hier meer over het Gebiedsproces Horstermeerpolder Zuid