Haven- en industrietafel praat bij over PPLG en stikstof

De deelnemers aan de haven- en industrietafel spraken elkaar op 18 januari over de bijdrage die de industrie levert om de uitstoot te verminderen en het vervolg van het PPLG en de stikstofaanpak.

De groep komt een aantal keer per jaar bijeen om te praten over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en de Aanpak Stikstof

Havengebied Amsterdam

Het overleg wordt voorgezeten door gedeputeerde Esther Rommel (Havens en Industrie). Deelnemers zijn onder andere afgevaardigden van de havens van Amsterdam en Den Helder, Tata Steel, Schiphol, Economische Zaken en VNO-NCW. Elk overleg presenteert 1 van de aanwezigen de bijdrage die zij leveren aan verduurzaming. Dit keer liet Tata Steel zien hoe zij op weg zijn naar groen staal.

De deelnemers werden verder op de hoogte gebracht van de planning om te komen tot een volgende versie van het PPLG. De komende maanden volgen gesprekken met vertegenwoordigers van natuur- en landbouworganisaties, industrie, gemeenten, waterschappen en Provinciale Staten. In de tussentijd hoopt de provincie van het Rijk duidelijkheid te krijgen over het geld voor de zogenaamde koplopersprojecten. Dit zijn projecten waar de provincie op korte termijn mee kan starten, zoals het aanleggen van natuurgebieden.

Tot slot kwam de provinciale aanpak stikstof aan bod. In de loop van het voorjaar stelt Noord-Holland een PAS-melders stikstofbank in. Als ergens stikstofruimte vrijkomt of vrijgemaakt kan worden, kan deze ruimte in de bank gezet worden. Het is de bedoeling dat PAS-melders - ondernemers die buiten hun schuld om niet de juiste natuurvergunning hebben - met deze stikstofruimte kunnen zorgen dat hun bedrijf een vergunning krijgt en weer aan de juiste voorwaarden voldoet.

Ook werkt de provincie door aan mogelijkheden om in gebieden ruimte te krijgen om bedrijven een toekomstperspectief te bieden. Voorwaarde is dat de natuur er op vooruit gaat. Natuurbeleid, aanpak en beperking van stikstofuitstoot en het uitvoeringsprogramma van het PPLG in voorbereiding zijn hiervoor de basis.