Provincie Noord-Holland neemt aanvullende maatregelen bij Leimuiderbrug

Het afgelopen jaar hebben storingen bij de Leimuiderbrug gezorgd voor grote overlast bij zowel vaar- als weggebruikers. De provincie Noord-Holland doet er alles aan om storingen snel te verhelpen.

Daarnaast neemt de provincie aanvullende maatregelen. Vanaf 17 januari is er nu tussen de spitstijden op werkdagen een monteur bij de brug aanwezig, die snel kan ingrijpen bij mogelijke toekomstige storingen. Daarnaast wordt de brug tot nader order niet meer bediend tijdens de spits en kunnen (vaar)weggebruikers zich abonneren op een sms-service zodat zij snel op de hoogte zijn wanneer er onverhoopt toch een storing is. 

Leimuiderbrug

De Leimuiderbrug is een belangrijke schakel naar en vanuit Zuid-Holland. Storingen hebben dan ook direct grote overlast voor (vaar)weggebruikers tot gevolg. Het afgelopen jaar stond de Leimuiderbrug 6 keer in storing. De oorzaken van deze storingen zijn steeds verschillend. De brug is al wat ouder, waardoor slijtage op onderdelen plaatsvindt. Die onderdelen (die niet op voorraad liggen en een lange besteltijd hebben) moeten dan worden vervangen. Inmiddels zijn de oorzaken van de diverse storingen bekend en zijn deze opgelost. De brug wordt nu nog helemaal doorgelicht. Naar verwachting is het doorlichten van de brug half februari gereed. Daarna zou de brug weer naar behoren moeten functioneren en kunnen de aanvullende maatregelen worden afgerond, waardoor de brug weer tijdens de spits kan worden bediend. 

Naast de Leimuiderbrug heeft provincie Noord-Holland nog meer bruggen en sluizen in beheer. Deze bruggen en sluizen zijn veelal in de jaren '60 en '70 gebouwd en naderen het einde van hun levensduur. De provincie is gestart met een actieprogramma om toekomstige storingen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.