Start verder onderzoek kruising Leeghwaterweg (N515) – Zuiderweg

De provincie Noord-Holland onderzoekt het verbeteren van de verkeersveiligheid van fietsers, voetgangers en dieren op en rondom de kruising van de Leeghwaterweg (N515) met de Zuiderweg.

Sinds 2008 worden mogelijkheden onderzocht voor het verbeteren van de kruising. Zoals de aanleg van een rotonde en fietstunnel. In 2022 bleek dat een rotonde er niet voor zorgt dat de bus beter kan doorrijden en niet zorgt voor een betere verkeersveiligheid op de kruising. Nu richt het onderzoek zich op een fietstunnel in combinatie met een onderdoorgang voor dieren (faunapassage). Lees meer over de onderdelen van het onderzoek op de pagina Over het project.

Online vragenlijst

Buurtbewoners, bedrijven, verenigingen, weggebruikers en andere belanghebbenden kunnen hun mening en ervaringen over de kruising delen in deze online vragenlijst. Het duurt ongeveer 5 minuten en is anoniem. De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met vrijdag 2 februari 2024. 

De resultaten komen uiteindelijk op de projectpagina www.noord-holland.nl/N515-zuiderweg

Bijeenkomst

Omwonenden in de directe omgeving en naastgelegen bedrijven en verenigingen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst.

Meten grondwater

Van januari tot en met maart meten zogenoemde peilbuizen de grondwaterstand rondom de kruising. Omwonenden en weggebruikers hebben hier geen last van.

Samenwerking

De provincie werkt voor het onderzoek samen met de Vervoerregio Amsterdam (VRA), de gemeenten Zaanstad en Wormerland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Ingenieursbureau Sweco voert in opdracht van de provincie de nodige onderzoeken uit. 

Meer informatie en contact

Lees meer over het project op www.noord-holland.nl/N515-zuiderweg. Weggebruikers en omwonenden met vragen over het project kunnen terecht bij het Servicepunt van de provincie via 0800-0200-600 (gratis) of via servicepunt@noord-holland.nl.

De kruising van de Leeghwaterweg N515 met de Zuiderweg