€ 1,8 miljoen voor betere samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden

De provincie Noord-Holland stelt € 1,8 miljoen beschikbaar voor betere samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Esther Rommel, gedeputeerde Arbeidsmarkt & Onderwijs: “Er zijn veel ontwikkelingen waardoor het bedrijfsleven en het onderwijs zich voortdurend moeten aanpassen. Denk aan veranderingen op de arbeidsmarkt en technologische innovaties. Om goed flexibel te kunnen reageren op die veranderingen, is een langdurige samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs essentieel. Daarom investeren wij in de campussen in Noord-Holland.” 

Netwerk 

Een campus is een (virtueel) netwerk dat bestaat uit ondernemers, onderwijs en overheid. In een campus komen de vraag van bedrijven, het aanbod en mogelijkheden van het beroepsonderwijs en de opgaven van (lokale) overheden voor economie en participatie samen. De provincie stelt in totaal € 1,8 miljoen subsidie beschikbaar voor de versterking en verduurzaming van regionale techniek en technologiecampussen in Noord-Holland. De regeling campusvorming kan worden gebruikt voor het verbeteren van de samenwerking, het ontwikkelen van meerjarenprogramma’s, het organiseren van bijeenkomsten in de diverse regio’s en in de bovenregionale samenwerking voor het Manifest Werken & Ontwikkelen 2030 Noord-Holland

€ 1,8 miljoen voor betere samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden

In 2023 kregen de campussen Greenport NHN, VTi, NexTechnician en de Media Campus een subsidie. Voor de regeling voor 2024 komen in aanmerking: Tech@Connect, E-sports Tech Campus (voorheen Purmervalley), Techport, Luchtvaart Community Schiphol (LCS), Smart Makers Academy en Greenport Aalsmeer. 

Een deel van de beschikbare subsidie is beschikbaar voor de bovenregionale publiek-private samenwerkingen ten behoeve van de actieagenda Manifest Werken en Ontwikkelen 2030 Noord-Holland: Greenchain, Green Tech en Techport+. Meer informatie over de regeling is te vinden op onze subsidiepagina.