[Update 16-7-2024 ] Provincie en gemeente nemen maatregelen tegen parkeeroverlast De Zuwe

De provincie Noord-Holland en de gemeente Wijdemeren nemen samen maatregelen tegen de parkeeroverlast bij het recreatiestrand De Zuwe in Kortenhoef. Deze maatregelen moeten de overlast door fout geparkeerde auto’s in de berm en op de parallelweg Zuwe tegengaan. Dit zorgt voor onveilige situaties.

Update 16 juli 2024: De werkzaamheden zijn eerder afgerond dan verwacht. Vanaf vandaag, dinsdag 16 juli, is de weg de Zuwe en het strandje weer bereikbaar voor al het verkeer. Vandaag vinden nog de laatste opruimwerkzaamheden plaats, maar daarvoor is een afsluiting niet nodig. 

Update 8 juli 2024: het nieuwsbericht is voorzien van een planning onder voorbehoud. 

Parkeeroverlast de Zuwe

Tegengaan verkeersdrukte

De Zuwe is een kleinschalig recreatiestrand en vooral bedoeld voor bezoekers die op de fiets komen. Op mooie zomerse dagen kan het erg druk zijn. Veel bezoekers die met de auto komen, parkeren deze in de berm en op de parallelweg. Dit zorgt voor onveilige situaties voor fietsers en voetgangers. Door de opstoppingen kunnen ook de nood- en hulpdiensten het strand niet meer bereiken. Provincie en gemeente roepen bewoners daarom op om het strandje op de fiets te bezoeken. 

Maatregelen voor verkeersveiligheid

Voor komend seizoen heeft de provincie gekeken naar maatregelen die passen bij het kleinschalige karakter van het strand. Deze maatregelen moeten de verkeersveiligheid van gebruikers van de parallelweg Zuwe verbeteren. Parkeren in de berm wordt daarom op verschillende plaatsen onmogelijk gemaakt. De provincie brengt hiervoor boomstammen of paaltjes aan op plekken waar parkeren niet is toegestaan. 

Op de locaties waar parkeren wel is toegestaan, maakt de provincie een duidelijke parkeerplaats. Het aantal parkeerplaatsen blijft beperkt. Daarom roepen de provincie en de gemeente bezoekers van het strand op om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Daarvoor plaatst de gemeente ook extra fietsenrekken. Om het veilig te houden voor de fietser, voetgangers en nood- en hulpdiensten wil de gemeente zo nodig handhavend optreden. Provincie en gemeente blijven de situatie in de gaten houden, ook als de nieuwe maatregelen van kracht zijn.

Werkzaamheden 

De provincie voert de werkzaamheden uit vanaf dinsdag 9 juli tot en met vrijdag 12 juli en vanaf maandag 15 juli tot en met vrijdag 19 juli dagelijks van 07.00 ’s ochtends tot 16.00 ’s middags. Deze planning is onder voorbehoud. Het kan zijn dat het werk eerder of later klaar is, afhankelijk van bijvoorbeeld de weersomstandigheden. 

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, wordt de Zuwe richting het recreatiestrandje volledig afgesloten voor het autoverkeer. Fietsverkeer vanaf Vreeland kan het strandje nog wel bereiken. Voor doorgaand fietsverkeer in beide richtingen en voor fietsers vanuit Hilversum die het recreatiestrandje willen bezoeken, is een pendeldienst aanwezig. Aan beide kanten van de werkzaamheden vind je de pendeldienst bij de start van de afsluiting. Je hoeft je niet vooraf aan te melden voor deze service. 

Bakfietsen, fatbikes, scooters en bromfietsers passen niet in het busje. De omleiding gaat langs de N523, Middenweg, Herenweg, Noordereinde en Zuidereinde. De extra reisafstand bedraagt ongeveer 5 kilometer. 

Buiten de werktijden is de Zuwe weer bereikbaar voor al het verkeer. 

Eerdere getroffen maatregelen

Vorig jaar heeft de provincie ook al maatregelen getroffen om het parkeren in de bermen en op de parallelweg tegen te gaan. Zoals het plaatsen van een langere vangrail en het aanleggen van passeerhavens en zware, zwarte kunststofpaaltjes (diamantkoppalen). Deze acties hebben onvoldoende succes gehad. Daarom is de situatie opnieuw bekeken en zijn de gemeente en de provincie samen met deze aanvullende maatregelen gekomen. 

Meer informatie

Omwonenden en weggebruikers kunnen met vragen of voor meer informatie terecht bij het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 - 200 600 (gratis) of servicepunt@noord-holland.nl. Volg het werk van de provincie in de regio Gooi en Vechtstreek op de website en Facebook.