Innovatiemissie Californië afgerond

De innovatiemissie naar Californië is afgerond. Een week lang zijn commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerde Jeroen Olthof met 32 andere deelnemers van overheden, kennisinstellingen en bedrijven meer te weten gekomen over de ontwikkelingen op het gebied van innovatieve schone luchtvaart.

Van elektrisch vliegen op regionaal niveau tot (maatschappelijke) toepassingen voor kleine en grote drones. Het was een week vol praktijkbezoeken aan onder meer NASA en bedrijven die de eerste voertuigen al in ontwikkeling hebben. Ook vonden er veel gesprekken plaats met de overheid in Californië over de consequenties van deze vervoersvormen voor de (toekomstige) infrastructuur, de leefomgeving en wet- en regelgeving.

Videostill Innovatiemissie Californië
Bekijk de video

Jeroen Olthof: "Het was een ontzettend leerzame reis voor alle partijen die mee waren. De opgehaalde kennis neemt de provincie mee bij het vormen van nieuw regionaal luchtvaartbeleid. Zo zijn we in Noord-Holland klaar voor deze ontwikkelingen, op een manier die aansluit bij de maatschappelijke behoeften die hier liggen. De komende tijd gebruiken we om te beoordelen hoe en waar de ontwikkelingen van meerwaarde zijn voor Noord-Holland. Bijvoorbeeld op plekken waar nu nog boten, auto’s of helikopters worden ingezet zoals medicijnen- en organenvervoer of het onderhoud van de windparken op zee."

Samen met het netwerk dat deelnam aan de innovatiemissie, gaat de provincie verder met het verzamelen van kennis en praktijkervaring. Iedere partner doet dat vanuit zijn eigen expertise, maar wel aanvullend en met elkaar. Zo wil de provincie meer inzicht krijgen in bijvoorbeeld de effecten van deze ontwikkelingen op de leefomgeving in Noord-Holland, de economie, op de onderwijsvraag en de fysieke ruimte.