Meerkade bij faunapassage A1 van 2 tot 12 april afgesloten

De Meerkade is van 2 tot 12 april 2024 ter hoogte van de faunapassage A1 Muiderberg gesloten. Fietsers en voetgangers kunnen veilig langs de werkzaamheden.

Fietsers wordt wel verzocht om af te stappen en een stukje met de fiets aan de hand te lopen. Ander verkeer tussen Naarden en de Goog wordt omgeleid via de Naardervaart/Rijksweg. 

Verlaagde bermen en faunatunnels

De provincie werkt op deze plek al een paar weken aan de nieuwe inrichting van de faunapassage. Tot nu toe kon verkeer de werkzaamheden prima passeren. Echter in deze periode verlagen we de bermen en leggen we een aantal faunatunnels onder de weg aan. Ook verhogen we de weg gedeeltelijk. Dit werk kan niet worden uitgevoerd met passerend verkeer. 

Meerkade bij faunapassage A1 van 2 tot 12 april afgesloten

Verbindingsroute voor fauna

Bij de verhoging plaatsen we borden en brengen we groenkleurige asfaltering aan om aan te geven dat hier wild kan passeren. De oversteekzone voor het wild in onderdeel van de verbindingsroute tussen het Naardermeer en IJmeer. Naar verwachting gaan dieren als de ree, otter en ringslang ervan gebruikmaken.

Contact

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland. Telefoon: 0800 0200 600 (gratis) of E-mail: servicepunt@noord-holland.nl