Noodmaatregelen Brug Krommenie in september uitgevoerd

De provincie Noord-Holland voert van 2 tot 23 september werkzaamheden uit aan Brug Krommenie. In die periode worden noodmaatregelen uitgevoerd zodat de brug weer beperkt bediend kan worden voor de scheepvaart.

Wegverkeer kan langs het werk rijden, maar moet rekening houden met vertraging. Tijdens de werkzaamheden is Brug Krommenie gestremd voor al het scheepvaartverkeer.

Brug Krommenie bestaat uit 2 bruggen. Beide bruggen zijn oud en worden de komende jaren vervangen. De noordelijke brug is sinds oktober 2022 in storing. Bij inspecties bleek dat er scheurvorming was bij 1 van de brugonderdelen. Sindsdien wordt de brug niet meer bediend voor scheepvaart. Schepen met een hoogte tot 2.70 meter kunnen wel onder de brug door. 

As vervangen

Bij het uitvoeren van de noodmaatregelen wordt onder andere de gescheurde as vervangen. Het werk wordt in september gedaan omdat Rijkswaterstaat dan klaar is met de brug in de A7. Na de werkzaamheden is het mogelijk om Brug Krommenie in beperkte mate en op gezette tijden te openen voor de scheepvaart.  

Vervanging brug

Die beperkte brugbediening geldt tot de brug Krommenie wordt vervangen. De verwachting is dat dit werk vanaf 2026 start.