Onderhoud aan vaarweg Amstel start in april

In opdracht van de provincie Noord-Holland wordt van april tot en met augustus 2024 onderhoud uitgevoerd aan de vaarweg Amstel.

Er wordt gebaggerd tussen de Berlagebrug in Amsterdam en de Tolhuissluis in Nieuwveen, Zuid-Holland. Dit is nodig zodat de Amstel voor de beroeps- en pleziervaart diep genoeg en dus bevaarbaar blijft. Voor meer informatie over deze werkzaamheden kunnen geïnteresseerden terecht op de inloopbijenkomst op 18 maart 2024 in hotel-restaurant het Rechthuis aan den Amstel in Uithoorn. 

Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden wordt gebaggerd over een traject van 26 kilometer. De aanpak van het noordelijke en zuidelijke deel verschilt. In het zuidelijke deel van de Amstel (Tolhuissluis in Nieuwveen tot aan de prinses Irenebrug in Uithoorn) wordt vanaf een ponton op het water met een kraan over de volle breedte van de rivier gebaggerd tot een diepte van maximaal - 3,70 NAP. In het noordelijke deel (Prinses Irenebrug in Uithoorn tot aan de Berlagebrug in Amsterdam) worden alleen nautische knelpunten gebaggerd tot maximaal - 3,45 NAP. Dit gebeurt met behulp van een kraanschip. Het baggeren wordt uitgevoerd door aannemer J.P. Schilder BV uit Ursem. 

Weinig hinder 

Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Naar verwachting zullen de werkzaamheden weinig hinder opleveren voor de directe omgeving. Deze zullen wel zichtbaar zijn door een ponton, zogenaamde ‘beunschepen’ en een kraanschip op de Amstel. Voor de veiligheid wordt het materieel ‘s avonds/’s nachts verlicht met een 1.000-urenlamp.

Tijdens de werkzaamheden kan recreatie en scheepvaart gewoon gebruik maken van de Amstel. Zij dienen wel veilige afstand te houden van de werkzaamheden en de schepen die de baggerspecie (naar verwachting twee per dag) via de Amstel, Nieuwe Herengracht, het IJ en Markermeer naar het baggerdepot in Kampen verschepen. 

Onderhoud aan vaarweg Amstel start in april

Gedegen voorbereiding 

Ter voorbereiding van het baggeren zijn de afgelopen jaren de dieptes op de Amstel in kaart gebracht.  Er is vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden en er zijn afspraken gemaakt over het informeren van de direct betrokkenen, zoals Schuttevaer, bedrijven en horeca langs de Amstel, gemeenten, watersportverenigingen en veerpontjes.   

Inloopbijeenkomst 

Op maandag 18 maart vindt een informatiebijeenkomst plaats. Geïnteresseerden kunnen tussen 19.00 uur en 21.30 uur binnenlopen voor meer informatie en vragen stellen. Deze bijeenkomst wordt gehouden in hotel-restaurant het Rechthuis aan den Amstel in Uithoorn.  

Informatie

Op de portal www.baggerenamstel.nl van de aannemer staat actuele informatie over het project. Tijdens de werkzaamheden is hier te zien waar de werkzaamheden op dat moment zijn, de planning en of er bijzonderheden zijn. Algemene informatie over het project is te vinden op www.noord-holland.nl/baggerenamstel.

Bij vragen of klachten kan contact worden opgenomen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland, telefoon: 0800 0200 600, e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.