Oplossing voor kruispunt Het Schouw stapje dichterbij

Een oplossing voor de verkeersdruk bij kruispunt Het Schouw is iets dichterbij. Bestuurders van de samenwerkende overheden in regio Waterland adviseren om een schetsontwerp met een onderdoorgang voor lokaal verkeer en een busonderdoorgang uit te werken tot een voorlopig ontwerp.

Kruispunt Het Schouw ligt net iets ten noorden van Amsterdam. Het auto- en busverkeer loopt er dagelijks snel vast. In oktober 2021 besloot de provincie om het werk aan het deelproject bij Het Schouw tijdelijk stil te leggen. Het werk werd stilgelegd, omdat de hogere grondwaterstand ervoor zorgde dat de gekozen oplossing met drie onderdoorgangen op het kruispunt niet meer binnen het beschikbare budget gemaakt kon worden. Een studie die vorig jaar startte kijkt naar haalbare alternatieve oplossingen.  

Van 6 naar 3  

Van 6 mogelijke oplossingen zijn er 3 uitgewerkt. Een meedenkavond vorig jaar november leverde waardevolle inzichten van omwonenden, ondernemers, belangenverenigingen en experts op. Deze zijn waar mogelijk meegenomen in de uitwerking van die drie varianten tot schetsontwerpen. Het gaat om: 

  • 2 onderdoorgangen: 1 voor voetgangers, fietsers en lokaal (landbouw)verkeer. De tweede onderdoorgang is voor busverkeer in de avondspits van Amsterdam naar Purmerend.  
  • Verlengde wisselbusbaan en 1 onderdoorgang voor voetgangers, fietsers en lokaal (landbouw)verkeer. De bus steekt ter hoogte van het kruispunt bij het tankstation de weg over en sluit dan aan op de wisselbusbaan langs de westzijde van de N235.  
  • Verbreden brug over de Broekervaart waardoor de bus eerder een aparte baan krijgt. Ook in deze variant wordt 1 onderdoorgang gemaakt voor voetgangers, fietsers en lokaal (landbouw)verkeer.  

Van 3 varianten naar 1 

Bestuurders van de samenwerkende overheden in regio Waterland adviseren om uit de schetsontwerpen te kiezen voor het meest toekomstvaste ontwerp: een oplossing met 2 onderdoorgangen. Volgens de bestuurders dragen de 2 onderdoorgangen het meeste bij aan de doorstroming en verkeersveiligheid. Door minder files en door voetgangers en fietsers via een tunnel de N247 te laten kruizen verbetert de verkeersveiligheid. Ook kan met deze oplossing het openbaar vervoer verder groeien. Een noodzaak gezien de woningbouwplannen in de regio. Gedeputeerde Staten besloten 5 maart 2024 om het advies te volgen en de oplossing met 2 onderdoorgangen als voorkeursvariant uit te werken. 

Hoe nu verder 

De gekozen oplossing met 2 onderdoorgangen wordt in een volgende fase uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Omwonenden, ondernemers, belangenverenigingen en experts worden betrokken bij de verdere uitwerking tot dat voorlopig ontwerp. Die uitwerking is rond de zomer van 2024 klaar. Daarna besluit Provinciale Staten of de voorkeursvariant uitgevoerd gaat worden of niet. 

Meer informatie 

Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. Berichten over werk in de regio zijn ook te volgen via de regionale Facebookpagina’s @ZaanstreekWaterland en @BereikbaarheidWaterland

 

Variant 1