Resultaten online vragenlijst en overzicht informatiebijeenkomst

Buurtbewoners, bedrijven, verenigingen, weggebruikers en andere belanghebbenden konden hun mening en ervaringen over de kruising Leeghwaterweg (N515) – Zuiderweg delen in een online vragenlijst.

Er was ook een informatiebijeenkomst voor omwonenden in de directe omgeving en naastgelegen bedrijven en verenigingen. 

Resultaten online vragenlijst 

Van 16 januari tot en met 2 februari kon de vragenlijst ingevuld worden. 208 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Een samenvatting van de resultaten: 

  • Velen wonen in de buurt van de kruising (79%) en een nog groter deel maakt gebruik van de Zuiderweg (96%).  
  • Een klein deel gebruikt de kruising als voetganger. De meesten als fietser of automobilist.
  • De voorkeur voor de aansluiting van de fietstunnel is zo goed als gelijk. 51% heeft een voorkeur voor een aansluiting op de Westerdijk en 49% voor de aansluiting op de parallelweg. Ook als er wordt gekeken naar de mensen die in de buurt wonen, vaak de Zuiderweg gebruiken en als fietser, is de voorkeur zo goed als gelijk. Wat wel opvalt is dat veel mensen aangeven beide oplossingen niet genoeg te vinden.
  • Het wordt gewaardeerd dat er een duidelijke en gescheiden plek voor fietsers komt. Daarnaast twijfelen mensen aan de sociale veiligheid van de fietstunnel en aan de nut en noodzaak van de tunnel. Als argumenten worden gegeven dat de verkeerssituatie veilig genoeg is, dat het probleem verplaatst wordt, dat mensen de gemakkelijkste route kiezen en dat een verbetering van de Braakdijk daardoor beter is, dat er weinig verkeersongelukken plaatsvinden of dat een voorsorteerstrook voor fietsers ook genoeg is.
  • 78% geeft aan de fietsoversteek bij de Braakdijk als zeer onveilig te ervaren.
  • De meesten willen via e-mail op de hoogte gehouden worden over het onderzoek. Wilt u deze e-mail(s) ontvangen? Stuur dan een e-mail aan N515zuiderweg@noord-holland.nl

Bekijk het overzicht van de resultaten in dit rapport (pdf, 203 kB). In dit rapport staan alleen resultaten die anoniem zijn. Alle antwoorden op de open vraag die terug te leiden zijn naar een persoon zijn weggelaten.

Overzicht informatiebijeenkomst  

Op 30 januari was een informatiebijeenkomst in het buurtcentrum De Bovenkruier in ‘t Kalf. Er waren 12 belangstellenden aanwezig. Op de bijeenkomst is uitleg gegeven over de verschillende onderdelen van het onderzoek. De aanwezigen gaven vervolgens op een luchtfoto aan welke onveilige punten zij ervaren rondom de kruising.

Ze ervaren de meeste punten die in dit project worden onderzocht ook als onveilig. Daarnaast gaven de deelnemers aandachtspunten en wensen aan. Onder andere dat automobilisten vanaf de parkeerplaats zeer slecht zicht hebben op de Zuiderweg. Ook werd de suggestie gedaan voor een ‘niet-stoppen’-vlak op de Zuiderweg. Zodat automobilisten en fietsers op de hoogte zijn van de uitrit en er tijdens files ruimte is voor verkeer om vanaf de parkeerplaats de Zuiderweg op te rijden. Ook werd meegegeven om na te denken over hoe fietsers de Westerdijk kunnen kruisen.  

Vervolg 

Alle onderzoeksresultaten worden verwerkt. Samen met de kaders vanuit de projectpartners wordt dit verder uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp (VO). Naar verwachting volgt rond de zomer meer informeren over de stand van zaken. 

Onderzoek verbeteren verkeersveiligheid 

De provincie Noord-Holland onderzoekt het verbeteren van de verkeersveiligheid van fietsers, voetgangers en dieren op en rondom de kruising van de Leeghwaterweg (N515) met de Zuiderweg. Lees meer over de onderdelen van het onderzoek op de pagina Over het project

Meer informatie en contact 

Lees meer over het project op www.noord-holland.nl/N515-zuiderweg. Weggebruikers en omwonenden met vragen over het project kunnen terecht bij het Servicepunt van de provincie via 0800-0200-600 (gratis) of via N515zuiderweg@noord-holland.nl.   

Fietser en auto's op de kruising van de Leeghwaterweg met de Zuiderweg