Samenwerking Noord-Holland en Californië op innovatieve duurzame luchtvaart

Woensdag 20 maart ondertekende commissaris van de Koning Arthur van Dijk in Sacramento (VS) een intentieovereenkomst met de Staat Californië. In deze overeenkomst spreken Noord-Holland en Californië af om de komende 3 jaar actief kennis en ervaring uit te wisselen over de ontwikkelingen en mogelijkheden van innovatieve duurzame luchtvaart.

De provincie volgt de ontwikkelingen van duurzame luchtvaart op de voet. Om ervoor te zorgen dat de wegen van Noord-Holland in de toekomst niet verder vastlopen, zijn alle vormen van vervoer nodig. Daarbij is schoon vervoer van mensen en goederen belangrijk om de klimaatdoelen te behalen en de lucht schoner te krijgen. Elektrisch vervoer door de lucht is een nieuwe vorm die de provincie serieus bekijkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om technologische ontwikkelingen die elektrisch vliegen binnen Europa, met mensen en goederen, mogelijk maken. Of ontwikkelingen met grote en kleine drones die tal van kansen bieden op plekken waar nu boten, auto’s of helikopters ingezet worden. Bijvoorbeeld medicijnen- en organenvervoer, het onderhoud van de windparken op zee, de beveiliging van het leidingnetwerk op de Noordzee of zoekacties in het geval van drenkelingen. 

Innovatiemissie Californië

De samenwerkingsovereenkomst werd getekend tijdens de innovatiemissie aan Californië, georganiseerd door de provincie Noord-Holland en de Electric Flying Connection. Aan deze innovatiemissie nemen zo’n 30 Nederlandse bedrijven en publieke instellingen, werkzaam binnen de innovatieve en duurzame luchtvaart, deel. 

Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk: “Door krachten te bundelen met Californië, een wereldleider in technologische ontwikkelingen, kunnen we gezamenlijk werken aan innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. We zien dat er veel kansen liggen voor de mobiliteit, maar ook voor andere terreinen zoals veiligheid. Het is nu belangrijk dat we meer leren over wat er allemaal bij komt kijken wanneer we deze nieuwe vorm van vervoer door de lucht toe willen passen in Noord-Holland.” 

Videostill Arthur van Dijk in Californië
Videoboodschap commissaris van de Koning over de samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en Californië
(YouTube).