Subsidie voor toekomstbestendig maken bedrijventerreinen

Ook in 2024 stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen en winkelgebieden.

Dat gebeurt met de Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties, kortweg OTW-regeling. In 2024 is in totaal € 550.000 beschikbaar: € 400.000 voor bedrijventerreinen en € 150.000 voor winkelgebieden. De regeling staat open van 4 april tot en met 1 oktober 2024.

Op donderdag 28 maart 2024 organiseren de provincie Noord-Holland, PHB en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) een gratis webinar over deze subsidieregeling. Het webinar wordt van 16.00 tot 16.45 uur live uitgezonden. Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt gebruikmaken van deze link waarmee u direct wordt toegelaten.


De provincie Noord-Holland stelt al 20 jaar geld beschikbaar om bedrijventerreinen en winkelgebieden te vernieuwen, onder meer via de OTW-regeling. 

Gedeputeerde Esther Rommel: "Ons nieuwe coalitieakkoord zet in op ruimte voor toekomstbestendige bedrijvigheid. Mede dankzij de OTW-regeling zijn de afgelopen jaren veel bedrijventerreinen in onze provincie verbeterd. De regeling voor 2024 maakt ook onderzoek naar optimaal gebruik van de ruimte op bedrijventerreinen mogelijk. Uit de evaluatie van de regeling blijkt dat dit een belangrijke uitdaging is."

Bredere doelgroep    

De OTW-regeling 2024 is bedoeld voor gemeenten en ondernemers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden. Zij kunnen met deze subsidie bijvoorbeeld georganiseerd beheer opzetten of collectieve duurzaamheidsmaatregelen begeleiden. Het toevoegen van de ondernemers in winkelgebieden aan de OTW betekent een verbreding van de doelgroep ten opzichte van de eerdere OTW- regeling, die alleen beschikbaar was voor bedrijventerreinen. Als gevolg van deze verbreding komt een andere subsidie, de regeling Toekomstbestendige Winkelgebieden, te vervallen.

Meer informatie over de OTW-regeling is te vinden op deze pagina.

Subsidie voor toekomstbestendig maken bedrijventerreinen