Visserijplannen De Kop en Hollandse Haringkust

Woensdag 20 maart is het Visserij Ontwikkel Plan (VOP) aangeboden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

In dit plan staan voor 5 visserijregio’s projecten om visserijgemeenschappen klaar te maken voor de toekomst. In Noord-Holland zijn er plannen gemaakt voor de regio’s Kop van Noord-Holland en de Hollandse Haringkust. De Hollandse Haringkust bestaat uit de plaatsen IJmuiden, Katwijk en Scheveningen.

Geld LNV voor visserijclusters en gemeenschappen

In 2023 stelde demissionair minister Adema € 30 miljoen beschikbaar voor visserijbedrijven op het land (de visafslag, -handel en -verwerking) en visserijgemeenschappen die geraakt worden door de ingrijpende sanering in de Noordzeevisserij. Het ministerie van LNV heeft aan het Bestuurlijk Platform Visserij (BVP) gevraagd om een ontwikkelplan op te stellen voor de inzet van dit geld. In het BVP zitten 17 visserijgemeenten en 6 visserijprovincies, waaronder de provincie Noord-Holland. Als het ministerie het aangeboden plan goedkeurt dan kan het geld worden ingezet voor verschillende visserijprojecten. Hierbij is de voorwaarde dat minimaal 50% van de kosten betaald worden door de regio. 

Regio Kop van Noord-Holland

De regio De Kop zet in op 3 speerpunten: meer functies voor de visafslag, aquacultuur (teelt van waterplanten en -dieren) en cultuurhistorisch erfgoed. Dit is door de partijen in de regio uitgewerkt in 3 onderdelen:

  • Blue Food Centrum in een levendige haven in Den Oever;
  • Nieuw cluster van aquacultuur op land op Texel;
  • Ankerplaats van de historie van visserij(gemeenschappen) in Den Helder. 

In totaal komt er € 6,2 miljoen beschikbaar voor de regio Kop van Noord-Holland.

Regio Hollandse Haringkust

In IJmuiden, Scheveningen en Katwijk klopt het hart van de (haring)visserij waar traditie en innovatie hand in hand gaan. De Hollandse Haringkust koestert dit erfgoed en streeft naar een duurzame toekomst voor de brede visserijsector. Het budget van € 4 miljoen wordt ingezet voor de clustering van afslag, handel en verwerking en het versterken van de afslagen in Scheveningen en IJmuiden. Daarbij wordt het ingezet op 3 onderdelen:

  • 'Seafood Central Holland’ als centrum voor innovatie en het (her)beleven van de Nederlandse visserij-identiteit;
  • Samenwerking tussen de visserij gerelateerde musea in Scheveningen, Katwijk en IJmuiden;
  • Het geven van een goede plek in Katwijk aan de Bomschuit en de ontwikkeling van de oude Redschuur en Visserijdriehoek. 

Voor zowel de regio De Kop als de Hollandse Haring Kust geldt dat de plannen onder regie van de gemeenten zijn gemaakt in samenspraak met de belanghebbenden uit de visserijsector. 

Landelijk plan

Het Visserij Ontwikkel Plan (VOP-Nederland) is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Rijk. Er wordt via een landelijk plan € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de beleving van de visserijcultuur en onderwijs.

Lees de brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken traject keten en gemeenschappen visserij.