Werkzaamheden Tolhuissluis

Vanaf maandag 4 maart tot en met vrijdag 5 april 2024 is de brug van de Tolhuissluis door werkzaamheden afgesloten. Ook is voor schepen in die periode geen doorgang mogelijk. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen gebruikmaken van een tijdelijke brug. Deze brug is dag en nacht toegankelijk.

De provincie treft voorbereidingen om de Tolhuissluis op afstand te bedienen vanaf de provinciale bediencentrale Weg- en Waterhuis De Lange Balk in Heerhugowaard. Om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt de rolbrug van Tolhuissluis afgesloten en de sluis gestremd.

Op vrijdag 5 april wordt de tijdelijke brug afgebouwd en is de rolbrug van de sluis weer toegankelijk. Ook voor scheepvaart draait de sluis op 5 april weer volgens de reguliere bedientijden.

Verkeersmaatregelen op de weg

Om veilig te werken langs de weg geldt op het Nieuwveens Jaagpad langs de Tolhuissluis een snelheidsbeperking van 30 km/uur van het begin tot het einde van de werkzaamheden. De werkzaamheden zorgen niet voor een afsluiting van de doorgaande weg.

Werkzaamheden

Met de werkzaamheden zorgt de provincie ervoor dat de Tolhuissluis bediend kan worden vanuit de bediencentrale Weg- en Waterhuis De Lange Balk in Heerhugowaard. Om de Tolhuissluis hiervoor klaar te maken, worden de systemen en software van de Tolhuissluis aangepast en uitgebreid. We vervangen de camera’s en plaatsen hogere cameramasten voor verbeterd zicht en een veiligere bediening. We voeren testen uit om alle systemen goed af te stellen en te controleren of de brug veilig bediend kan worden. Naar verwachting wordt de Tolhuissluis na goede testresultaten na de werkzaamheden op afstand bediend vanuit de bediencentrale van de provincie.

Centrale afstandsbediening

Door de bediening van de bruggen in Noord-Holland steeds meer vanuit één punt te organiseren, is het openstellen van bruggen beter op elkaar afgestemd voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer. Hierdoor ontstaat een betere doorstroming en stimuleert de provincie het vervoer over water én de weg. 

Meer informatie

Met vragen of opmerkingen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt van de provincie, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over de werkzaamheden en centrale bediening op afstand is te vinden op de pagina Centrale bediening bruggen en sluizen en te volgen via de regionale Facebookpagina Amstelland en Meerlanden. Op de website www.vaarweginformatie.nl staat meer informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg.