Voorstel voor hoofdlijnen aanbesteding ov NoordWest Noord-Holland

De provincie is gestart met het voorbereiden van de aanbesteding van het openbaar vervoer in NoordWest Noord-Holland.

In de Nota van Uitgangspunten worden daarvoor op hoofdlijnen keuzes gemaakt, zowel inhoudelijk als aanbesteding technisch. De conceptversie van deze nota is nu openbaar gemaakt om te bespreken met Provinciale Staten, reizigersorganisatie ROCOV en andere overheden (gemeenten, Vervoerregio Amsterdam en aangrenzende provincies). 

Luchtfoto van bus die rijdt door het landelijk gebied.
 
De concept Nota van Uitgangspunten (pdf, 956 kB) is te lezen op de website van de provincie.

Participatie door inwoners

De volgende stap is het maken van een Programma van Eisen. Hierin gaat het om concretere keuzes voor buslijnen en bushaltes. Dus waar en wanneer rijdt de bus precies? En waar staat de halte? Dat is het moment waarop input van inwoners gevraagd wordt. De provincie verwacht dit in de tweede helft van 2025.

Verdere procedure

Vervolgens maakt de provincie een bestek: een plan waarin in detail staat opgeschreven hoe het openbaar vervoer in NoordWest Noord-Holland eruit moet komen te zien. Geïnteresseerde vervoerbedrijven kunnen daar dan een inschrijving voor doen. De provincie beoordeelt deze inschrijvingen en gunt vervolgens de opdracht voor 10 jaar. 

Rol van de provincie

De provincie is verantwoordelijk voor het regionaal busvervoer in grote delen van Noord-Holland. Eens in de 10 jaar moet de provincie het busvervoer in een gebied opnieuw aanbesteden. Het gebied NoordWest Noord-Holland is een samenvoeging van de vervoersgebieden Noord-Holland Noord en Haarlem/IJmond. Deze gebieden worden vanaf 2028 samengevoegd om het openbaar vervoer daar ook in de toekomst goed en beschikbaar te houden.