Werkgelegenheidsonderzoek Noord-Holland 2024

Ruim 300.000 ondernemers in de provincie Noord-Holland hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête.

De provincie houdt elk jaar een werkgelegenheidsenquête onder bedrijven, ondernemers en organisaties. Op die manier krijgt de provincie de meest actuele informatie ter ondersteuning van het economisch beleid. In de enquête, die wordt gehouden door Ipsos I&O, wordt onder meer gevraagd naar het aantal medewerkers dat op 1 april in dienst is (geweest).

De vragenlijst kan zowel online als op papier ingevuld worden. Ook worden er telefonisch enquêtes afgenomen. De resultaten worden in het voorjaar van 2025 opgenomen in het Landelijke Informatie Systeem Arbeidsplaatsen (LISA).

Contact

Vragen? Stuur dan een e-mail naar helpdesk@ioresearch.nl of bel met telefoonnummer 053-2005 300.