Ambtsbezoek: “Samen werken aan toekomst van Koggenland”

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk bezocht woensdag 5 juni de gemeente Koggenland.

Van Dijk keek uit naar zijn bezoek aan de Westfriese gemeente: “De naam Koggenland verwijst naar de historische koggen uit de middeleeuwen, destijds een rechtsgebied van 4 tot 5 dorpen. Het huidige Koggenland bestaat echter uit veel meer kernen. Dit ambtsbezoek is een mooie gelegenheid om in gesprek te gaan over kansen, ontwikkelingen en uitdagingen.”

Insectenhotel

Na een hartelijk ontvangst door burgemeester Monique Bonsen sprak de commissaris met het college van burgemeester en wethouders (B&W) onder meer over bestuurlijke uitdagingen, de vitaliteit van het platteland, de opvang van vluchtelingen en financiën. Van Dijk was vooral blij met de positieve ontvangst van verschillende vormen van inwonersparticipatie. Ook ontving hij van de kinderburgemeester en kinderraad een insectenhotel, als symbool voor duurzaamheid en natuurbehoud.

Arthur van Dijk krijgt insectenhotel van de kinderburgemeester van Koggenland.

Trots op Koggenland

Van Dijk ging vervolgens in gesprek met verschillende Koggenlanders: van ondernemers en bestuursleden van verenigingen tot wijkagenten en vrijwilligers. Welke waarden delen zij en hoe ziet hun gezamenlijke toekomst eruit? “Mooi om te zien hoe trots zij zijn op Koggenland en hoe zij zich inzetten voor de toekomst van hun gemeente.”

Het einde van de middag was gereserveerd voor een gesprek met de gemeenteraad. Van Dijk sprak met de raadsleden over onderlinge relaties, samenwerking, weerbaarheid, integriteit, inwonersparticipatie en toekomstambities.

De commissaris keek na afloop terug op een waardevolle en inhoudelijke dag: “Met hier en daar ook een stevig gesprek. Ik dank dan ook iedereen voor hun openhartigheid. Ik heb een realistisch beeld gekregen van hoe de gemeente ervoor staat op het gebied van bestuurskwaliteit, uitvoerings- en bestuurskracht. Ik blijf de ontwikkelingen en ambities van Koggenland met interesse volgen.”

Arthur van Dijk in gesprek met het college van B&W van de gemeente Koggenland.