Biobased bouwen draagt bij aan oplossen woningnood

Wat kunnen provincies doen om de bouw van duurzame woningen te bevorderen?

Deze vraag legde provincie Noord-Holland, mede namens de andere provincies, voor aan Het Groene Brein, het netwerk van meer dan 150 duurzame wetenschappers. Een van de opmerkelijke voorstellen: grijp terug op de rijke historie van houtbouw in de Zaanstreek. Maak van De Zaanse Schans het startpunt van de toekomst. Maar dan met moderne biobased bouwmaterialen.

Andere aanbevelingen zijn onder andere:

  • Stimuleer nieuwe bouwtechnieken met hout waarmee complete woningen in enkele weken fabrieksmatig gerealiseerd kunnen worden;
  • Compenseer bij de bouw gebruikte bomen door inheemse bomen langs de Noordzeekust, rivieren, wegen, dijken en als erfbeplanting rondom boerderijen aan te planten;
  • Zorg voor een afname- en prijsgarantie voor biobased materialen die door boeren worden geproduceerd;
  • Bij aanbestedingen uitvragen op hout en biobased bouwmaterialen.

Alle bevindingen en aanbevelingen van Het Groene Brein zijn nu gebundeld in de P+ Special ‘Woningnood oplossen met biobased bouwen’ (pdf, 2 MB). In het magazine gaan wetenschappers onder andere in op houtbouw en waarom dit zo geschikt is om snel aan de vraag naar honderdduizenden nieuwe woningen te voldoen.

Cover P+ special Woningnood oplossen met biobased bouw

Ambities provincie Noord-Holland

Klimaatneutraal, circulair en biobased bouwen is een belangrijke ambitie van provincie Noord-Holland. De provincie zet daarom in op snel, betaalbaar en toekomstbestendig bouwen en het actief stimuleren van ontwikkeling op dit gebied. Door onder andere aan te sluiten op marktontwikkelingen, het beschikbaar stellen van subsidies, gemeenten te ondersteunen met C-creators en samen te werken met woningcorporaties via de NH Bouwstroom.