Gewijzigde grenzen werkingsgebieden Omgevingsverordening definitief vastgesteld

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een definitief besluit genomen over de aanpassingen in de werkingsgebieden en de bijlagen van de Omgevingsverordeningen Noord-Holland 2022 (OV NH2022). De aanpassingen treden op 1 juli in werking.

In de werkingsgebieden staat waar in de provincie welke regels gelden, welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Dit is van belang omdat het duidelijk maakt wat in een bepaald gebied wel of niet mogelijk is. Alle werkingsgebieden en bijbehorende regels zijn in het Omgevingsloket terug te vinden. 

Verschillende soorten wijzigingen         

In dit besluit worden de grenzen gewijzigd van onder meer het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Provinciale Monumenten. Het gaat om verschillende soorten wijzigingen: van aanpassingen van de grenzen daar waar die niet overeenkomen met de werkelijke situatie, tot wijzigingen die zijn verzocht door provinciale partners of inwoners. Er zijn ook wijzigingen die nodig zijn voor de optimalisatie van het Natuurnetwerk. Deze ronde bevat ook vernaderingen in de bijlagen van de OV NH2022. Een voorbeeld hiervan is het toevoegen van de nadere uitwerking van de kernkwaliteiten van werelderfgoed Droogmakerij de Beemster aan de OV NH2022. Deze uitwerking van de kernkwaliteiten dient als toetsingskader voor gemeentelijke omgevingsplannen.

Het overzicht van de wijzigingen is, samen met de Nota van Beantwoording, te lezen deze bijlage (pdf, 1,38 MB).

Werkingsgebieden en bijlagen 2 keer per jaar gewijzigd    

Door specifieke ontwikkelingen in een gebied, of vanwege wensen uit de omgeving, kan het nodig zijn om de grenzen van een werkingsgebied of de inhoud van een bijlage aan te passen. Deze aanpassingen voert de provincie 2 keer per jaar door, zodat ze vervolgens in juli en februari in werking kunnen treden. Zo zorgt de provincie voor een herkenbare vaste werkwijze en worden ontwikkelingen binnen een redelijke termijn doorgevoerd in de verordening. Alle voorgestelde wijzigingen worden eerst ter inzage gelegd, zodat iedereen er op kan reageren.

Meer informatie is te vinden op onze pagina over de omgevingswet, -visie en -verorderning.