Maatregelen voor stikstofuitstoot circuit Zandvoort

De provincie legt het circuit Zandvoort maatregelen op om de stikstofuitstoot van de racebaan te beperken. Het besluit waarin dit is opgenomen heeft ter inzage gelegen.

De stikstofuitstoot die het circuit elk jaar mag veroorzaken moet hetzelfde blijven als in de vergunning uit 2019. Verder moet het circuit jaarlijks rapporteren over de daadwerkelijke uitstoot. Ook is er een verplichting opgenomen dat de maximale stikstofuitstoot over 3 jaar wordt geëvalueerd. De omgevingsdient controleert de rapportages namens de provincie.

De meeste reacties op de ter inzagelegging gingen over het nemen van extra maatregelen tegen het circuit Zandvoort. Onder andere om de toegestane stikstofuitstoot naar beneden bij te stellen. De provincie neemt dit niet over. Met dit besluit wordt de stikstofuitstoot van het circuit in vergelijking met de vergunde ruimte voor stikstofuitstoot al beperkt.

Maatregelen voor stikstofuitstoot circuit ZandvoortBron: Essay Produkties

Rechtszaak

Eind 2019 heeft Noord-Holland een natuurvergunning afgegeven. Op basis daarvan kon het circuit de racebaan aanpassen en organiseerde het Formule 1-races. Verschillende natuur- en milieuorganisaties tekenden tegen de vergunning bezwaar aan en later beroep bij de rechtbank.

Uiteindelijk eindigde de gang naar de rechter bij de Raad van State. Deze oordeelde vorig jaar dat de provincie geen vergunning had mogen verlenen. Het circuit kon al binnen de vergunningen die het had, de aanpassingen doen aan de racebaan en de Formule1-races laten plaatsvinden. De Raad van State liet de bestaande natuurvergunning van 2019 echter wel in stand. Daardoor bleef het maximum aan stikstofuitstoot staan om de omliggende natuur te beschermen. 

Noord-Holland weigert nu met dit besluit de natuurvergunning. Om toch beperkingen aan het circuit op te leggen neemt de provincie bovengenoemde maatregelen.

Ter inzage

De Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord neemt het besluit met de aangepaste maatregelen. Via www.officielebekendmakingen.nl ligt het besluit binnenkort ter inzage voor een termijn van 6 weken. Tegen zowel de aangepaste maatregelen als de beslissing op bezwaar met de positieve weigering is beroep mogelijk.