Ontheffing voor bouw 15 appartementen in Landsmeer

De provincie Noord-Holland verleent ontheffing voor de bouw van 15 appartementen op het perceel Purmerland 42A-A en 44 in Landsmeer.

De nieuwe inrichting van de percelen helpt bij het behouden en versterken van het groene en waterrijke karakter van de omgeving. 

De locatie waar de 15 appartementen komen ligt in Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en MRA landelijk gebied. In BPL zijn nieuwe stedelijke ontwikkelingen uitgesloten en zijn andere ruimtelijke ontwikkelingen alleen mogelijk als daarbij de kernkwaliteiten niet worden aangetast. In MRA landelijk gebied zijn juist kleinschalige woningbouwontwikkelingen uitgesloten. De provincie geeft nu met het verlenen van de ontheffing groen licht voor de bouw. 

Versterken groene en waterrijke karakter

Op het perceel Purmerland 42A-A staat het voormalige dorpshuis van Purmerland en op het perceel Purmerland 44 staat het voormalige brandweerhuisje van de gemeente. Het dorpshuis is sinds september 2019 gesloten vanwege ernstige veroudering. Het perceel is grotendeels geasfalteerd en er wordt geparkeerd. Ook zijn er naast het dorpshuis garageboxen aanwezig. Gedeputeerde Esther Rommel: “De uitstraling van het perceel wordt veel beter. Het groene en waterrijke karakter van de omgeving wordt straks versterkt. Daar profiteren niet alleen de toekomstige bewoners van, maar ook andere omwonenden.” 

De bestaande bebouwing wordt grotendeels gesloopt en het asfalt wordt verwijderd. De provincie vraagt speciaal aandacht voor zicht op het landschap tussen de garages en de bestaande bebouwing van het dorpshuis, de positionering van het begin van een wandelroute en de inrichting van de openbare ruimte, waar een plek voor ontmoeting gecreëerd kan worden. Het aanwezige brandweerhuisje zou omgevormd kunnen worden tot een object dat de entree tot het gebied verbijzondert.  

Probleemlocaties

Purmerland 42A-A is op grond van de nota Probleemlocaties in dorpslinten 1 van de 22 aangewezen probleemlocaties (pdf, 98 kB) in een dorpslint, waarvoor een ontheffingsverzoek ingediend kan worden. Op 2 november 2021 wezen Gedeputeerde Staten in een notitie 22 locaties aan waar onder voorwaarden woningbouw in zogenaamde ‘lintbebouwing’ kan plaatsvinden. De voorwaarden zien erop toe dat de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit ter plaatse aantoonbaar flink verbetert en dat het landelijk gebied geen geweld wordt aangedaan. De provincie overlegt actief met de gemeenten waar de 22 locaties liggen, om samen knelpunten en oplossingen in kaart te brengen. Zo kan er toch op een verantwoorde, passend in het groen, gebouwd worden, die past in het groen.