Proef ruimere vaartijden Pont Westeinde geschorst

De Pont Westeinde stopt per direct (vanaf 5 juni 2024) met varen na 19.00 uur.

De proef met ruimere vaartijden, waarin de pont tot 23.00 uur voer, is hiermee geschorst en de vaartijden die voorafgaand aan die proef golden zijn weer van kracht.

De rechtbank Noord-Holland besloot de proef op 4 juni 2024 te schorsen. De geluidsgevolgen voor omwonenden en het monitoren van de voortgang van de proef zijn volgens de rechter niet voldoende meegenomen in het plan van aanpak van de provincie. Door omwonenden is aangevoerd dat zij geluidshinder ondervinden door de pont. Deze hinder komt door de pont zelf, maar ook door auto’s en tractoren die op de pont staan te wachten. De provincie beraadt zich op de uitspraak van de rechter.

Pont Westeinde