Provinciaal Programma Landelijk Gebied bijgewerkt

Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) is op een aantal punten bijgewerkt.

Het gaat om de onderwerpen natuur, water en stikstof. Gedeputeerde Staten willen hierover in gesprek met Provinciale Staten tijdens de commissie Landelijk Gebied op 17 juni. Ook krijgen de commissieleden een aantal keuzes voorgelegd. Op 14 oktober volgt weer een bespreking in de commissie over het PPLG. Dan komen met name de thema’s klimaat, water, landbouw, recreatie, beleefbaarheid en landschap aan bod.

Bekijk de concept-versie Voorontwerp Provinciaal Programma Landelijk Gebied (pdf, 5 MB).

PPLG

In het PPLG staan de opgaven en doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied mooi, beleefbaar en gezond te houden en een toekomstperspectief te bieden voor de boeren. Noord-Holland heeft doelen rond natuur en stikstof, water en bodem, klimaat en bodemdaling, landbouw, landschap, erfgoed en recreatie. In onderstaande video (YouTube) legt de provincie uit hoe zij dat doet.

YouTube still