Ruim 1.000 Noord-Hollandse woningen sneller gebouwd door subsidie Rijk

2 Noord-Hollandse woningbouwprojecten krijgen alsnog subsidie van het Rijk. Hierdoor kunnen 1.190 woningen sneller worden gebouwd.

Het gaat om projecten in Amsterdam en Beverwijk. De provincie Noord-Holland heeft de gemeenten ondersteund bij hun subsidieaanvraag. 

Overzicht projecten

Gemeente Naam project Aantal woningen
Amsterdam Weespertrekvaart Oost 630
Beverwijk Stadskant Spoorzone 560

 
Van alle Noord-Hollandse gemeenten zijn de aanvragen nu gehonoreerd. In april kregen 7 Noord-Hollandse projecten uit 5 gemeenten al subsidie van het Rijk. Dit is goed voor het versneld bouwen van 3.426 woningen. Ook bij deze aanvragen heeft de provincie gemeenten ondersteund. In totaal worden er tijdens deze ronde van de Woningbouwimpuls dus 4.616 woningen sneller gebouwd in Noord-Holland. 

Woningbouwimpuls

Met de Woningbouwimpuls draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen doordat ze een financieel tekort kennen. Het geld wordt ingezet voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van toegangswegen.