Start bouw windturbines op rioolwaterzuivering in Amsterdam-West

De bouw van 4 windturbines op terrein van de rioolwaterzuivering in Amsterdam-West is gestart.

Rosan Kocken, gedeputeerde van provincie Noord-Holland, gaf samen met Sander Mager, lid dagelijks bestuur Waterschap Amstel Gooi en Vecht en Marcel Dommisse, manager zon en wind HVC het startsein. Het waterschap bouwt de windturbines samen met duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf HVC. Samen met de zonneparken en de groengasinstallatie, is het waterschap daarmee vanaf begin 2025 energieneutraal. 

Startsein bouw windturbines met 3 bestuurders en confettikanon

Gedeputeerde Rosan Kocken: "Deze 4 windturbines zijn gebouwd tijdens een windstiltegebied qua wetgeving. Omdat nieuwe landelijke normen er nog niet waren, hebben we als provincie lokale regels opgesteld. Wij zijn er trots op dat deze 4 windturbines daarvan het eerste resultaat zijn."

Sander Mager, dagelijks bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: "De druk op het elektriciteitsnetwerk wordt komende jaren steeds groter. En door de groei van de stad moeten we steeds meer rioolwater zuiveren. We hebben duurzame energiebronnen nodig om dit ook in de toekomst te blijven doen. Samen met meer dan 24.000 zonnepanelen en onze groengasinstallatie, wekken de 4 windturbines straks evenveel energie op als dat we nodig hebben."

Samen de energietransitie versnellen

Het waterschap wil een bijdrage leveren aan de energietransitie. HVC ondersteunt haar aandeelhoudende waterschappen en gemeenten in de energietransitie door de ontwikkeling, bouw en het beheer van onder andere zonne- en windparken. Marcel Dommisse, manager zon en wind HVC: "Wij zijn trots dat we zijn gestart met de realisatie van dit project, waarbij lokale kennis van het waterschap rondom de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de kennis van complexe windenergieprojecten van HVC, goed samen komen. Zo kunnen we samen de energietransitie versnellen."

Bijdrage aan ambitie provincie duurzame energie

De Noord-Hollandse gemeenten, waterschappen en provincie Noord-Holland hebben in 2021 met elkaar afgesproken om voor 2030 2.7 terawattuur (TWh) per jaar aan duurzame energie op te wekken. Dat is evenveel als het elektriciteitsverbruik van ongeveer 1 miljoen Noord-Hollandse huishoudens. Dit is vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid. De 4 windturbines dragen 21.000 megawattuur (MWh) per jaar hieraan bij. Vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 10.000 Amsterdamse huishoudens.

April 2025 bouw gereed

Inmiddels is het werk aan de fundering van de windturbines in volle gang. Als de fundering af is, start de opbouw van de windturbines van 140 meter hoog. Begin 2025 zijn de windturbines klaar.