Stootersplas blijft in wintermaanden open voor waterrecreatie

Uit onderzoek blijkt dat het afsluiten van de Stootersplas beperkt effectief is. Daarom blijft de Stootersplas open in de wintermaanden.

Provincie Noord-Holland heeft onderzoek laten doen naar het afsluiten van de Stootersplas in natuur- en recreatiegebied het Twiske tijdens de wintermaanden. Afsluiting is een van de maatregelen om de daar overwinterende watervogels, vooral smienten, te beschermen. 

Stootersplas blijft in wintermaanden open voor waterrecreatie

Ecologisch onderzoek om zorgvuldig te zijn 

De provincie realiseert zich dat het afsluiten van de Stootersplas ingrijpend zou zijn geweest voor recreanten. Om hier zorgvuldig mee om te gaan, is een ecologisch onderzoek (pdf, 1,50 MB) uitgevoerd. Dit onderzoek toonde aan dat de verstoring door waterrecreanten op smienten minimaal is. En dat het aantal smienten op de plas lager is bij meer wind. Afsluiting van de Stootersplas heeft daarom maar beperkt effect. 

Waterrecreatie goed in de gaten blijven houden 

Ondanks dat de verstoring door waterrecreatie beperkt lijkt, is het volgens het onderzoek wel van belang om dit goed in de gaten te blijven houden. Vooral smienten gebruiken de Stootersplas om te overwinteren als rustplaats. Als het aantal waterrecreanten op de Stootersplas toeneemt, zou dit wel tot teveel overlast voor smienten kunnen leiden. De provincie bekijkt daarom hoe het gebied gemonitord kan blijven worden. 

Natura 2000-beheerplan 

De maatregel om de Stootersplas in de wintermaanden af te sluiten voor vormen van waterrecreatie, zoals wind- en wingsurfen, is opgenomen in het Natura 2000-beheerplan voor Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 2023-2029 (pdf, 8,26 MB). In het beheerplan staat hoe de natuur beschermd en verbeterd wordt en waar een vergunning voor nodig is. Een beheerplan wordt gemaakt in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals agrarische ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders.