Stuurgroep Verbinding A8-A9 bespreekt vervolgaanpak

De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 kwamen op 6 juni 2024 bijeen. De bijeenkomst ging vooral over de vervolgaanpak van het project.

Robuuste oplossing

De Verbinding A8-A9 kruist de Stelling van Amsterdam. Voor een goede inpassing is daarom een landschapsplan gemaakt. Door de hoge kosten is uitvoering van het Landschapsplan onzeker. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar mogelijke andere robuuste oplossingen. De stuurgroep onderschrijft de noodzaak om de situatie langs de N203 bij Krommenie en Assendelft te verbeteren voor de omwonenden. Tijdens de stuurgroep vergadering is het concept Plan van Aanpak om te komen tot een robuuste oplossing besproken. Daarnaast is de stuurgroep bijgepraat over de stand van zaken van de leefbaarheidsmaatregelen in Krommenie/Assendelft. 

Samenwerking

Bij de start van de planstudie maakten de samenwerkende partijen afspraken met elkaar. Deze werden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Die overeenkomst is de afgelopen jaren een aantal keer verlengd, maar is nu verlopen. De partijen zetten de samenwerking echter gewoon voort, maar zonder nieuwe overeenkomst. Als het onderzoek naar de robuuste oplossing is afgerond, bekijken de partners of zij nieuwe afspraken in een overeenkomst met elkaar willen vastleggen.

Samenstelling stuurgroep Verbinding A8-A9

De stuurgroep Verbinding A8-A9 bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam, de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en wordt voorgezeten door de gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Verder zijn vertegenwoordigers van OCW en Rijkswaterstaat aanwezig als adviserend lid.