Werkzaamheden Meerkade bij Faunapassage Muiderberg afgerond

De afgelopen tijd is er rond de Meerkade, ter hoogte van de faunapassage die zich daar onder de A1 bevindt, veel werk verricht. Het gebied rondom de faunapassage wordt zo ingericht dat dieren de onderdoorgang makkelijk en veilig kunnen vinden. Het eerste deel van deze werkzaamheden is nu klaar.

Tunneltje voor kleine dieren

Rond de Meerkade zijn bomen verwijderd om een open doorgang voor onder andere reeën en otters te maken. De openheid verleidt de dieren om naar die locatie te komen, waardoor ze de faunapassage makkelijk kunnen vinden. In de weg van de Meerkade zijn tunneltjes gelegd. Zo kunnen kleinere dieren veilig de Meerkade kruisen zonder aangereden te worden. Er is een drempel aangelegd die duidelijk maakt aan het verkeer dat daar de oversteekzone voor reeën is. Deze drempel beperkt ook de snelheid die auto’s daar kunnen rijden. Zo zien overstekende reeën op tijd een auto aankomen en hebben bestuurders voldoende tijd om te reageren als zij reeën te zien. Dit bevordert de veiligheid voor de reeën en bestuurders en voorkomt aanrijdingen. 
  
Op de open plek die is ontstaan is een nieuwe poel gegraven voor verschillende soorten amfibieën. Die kunnen hier veilig hun eieren leggen en de glooiende oevers geven ze voldoende plek om op te warmen in de zon. Tenslotte is er een grondwal gemaakt van takken en boomwortels die de dieren ook helpt om de juiste weg te vinden. De komende periode gaan gras en planten groeien, zodat de nu nog zanderige bodem wordt voorzien van een mooie groene laag.  
 
Na de zomervakantie worden de werkzaamheden aan de andere kant van de A1, op de Naardervaart en de Amsterdamsestraatweg, uitgevoerd. Ook hier worden tunneltjes in de weg gelegd en bermen aangepast. Hierdoor kunnen dieren ook vanaf die kant veilig oversteken.