Burgemeestersvacature Alkmaar

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Alkmaar
Inwonertal Ca. 109.436 inwoners
Profielschetsvergadering 27 oktober 2020
Plaatsing in Staatscourant 2 november 2020
Sluiting sollicitatietermijn 23 november 2020
Inlichtingen opvragen December 2020
Ontvangst sollicitanten door CvdK Februari 2021
Selectie vertrouwenscommissie Begin maart 2021
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Maart / eerste helft april 2021
Besloten raadsvergadering Half april 2021
Advies CvdK Tweede helft april 2021
Werkzaamheden BZK Mei / eerste helft juni 2021
Benoeming per juni 2021
Installatie en beëdiging 23 juni 2021
Ambtswoning beschikbaar Nee

 
Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl.

Uitgelicht

Beleidsdocumenten