Burgemeestersvacature Bergen

Gemeente Bergen

 

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Inwonertal Ca 29.900 inwoners
Profielschetsvergadering 9 februari 2021
Plaatsing in Staatscourant 15 februari 2021
Sluiting sollicitatietermijn 8 maart 2021
Inlichtingen opvragen Maart 2021
Ontvangst sollicitanten door CvdK Medio april 2021
Selectie vertrouwenscommissie Tweede helft mei 2021
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Eind mei/eind juni 2021
Besloten raadsvergadering Eind juni 2021
Advies CvdK Eerste helft juli 2021
Werkzaamheden BZK Juli/augustus 2021
Benoeming per September 2021
Installatie en beëdiging 8 september 2021
Ambtswoning beschikbaar Nee

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl

Uitgelicht

Beleidsdocumenten